Category Archives: Kalendářní rok a DPH

Roční koeficienty DPH (ne)počkají

Pro někoho trochu nejasný titulek vám hned vysvětlíme. 🙂 V posledním daňovém přiznání za letošní rok zjistíme, jak vychází různé korekce způsobené koeficienty pro krácení nároku na odpočet daně. Účetnictví a daň z příjmů Jejich dopad zaúčtujeme v rámci účetní uzávěrky, může se jednat o „plusy“ nebo „mínusy“, které ovlivní také základ daně z příjmů! Po zpracování daňového přiznání… Read More »

Nové auto a konec roku

Navazujeme na včerejší článek, na konci letošního roku musíme ověřit jaká byla skutečnost. Plus nebo Mínus Provádíme tzv. úpravu odpočtu daně podle § 78 a násl. zákona o DPH. Výsledek může být i zajímavý: Kdyby skutečné využití pro podnikání bylo vyšší než 90 %, získáme dodatečně DPH na vstupu. Jestliže bude „horší“, o více než… Read More »

Víkend s daní z přidané hodnoty a VIDEO ke koeficientům

ANO, je to pro mnoho kolegů v oboru nepříjemné, nicméně přes víkend se bude finišovat s dokončením „posledních“ daňových přiznání k DPH za loňský rok. Kalendářní rok Tak jsme nazvali kategorii, v níž naleznete články k této problematice, neboť se musí zohlednit několik koeficientů, jako kdyby platilo pro daň z přidané hodnoty „roční zdaňovací období“! 🙃 Auta Velmi častá je úprava… Read More »

Kritické okamžiky u aktuálního Daňového přiznání k DPH

S daňovým přiznáním k dani z přidané hodnoty nemáme většinou žádné problémy. Výjimkou je tzv. poslední DP, tj. za zdaňovací období prosinec nebo čtvrté čtvrtletí. 🙃 Kalendářní rok V článcích k takto nazvané kategorii („rubrice“) rozebíráme úskalí povinných korekcí původních nároků na odpočet DPH – oprávněně uplatněných (!). Jedná se zpravidla o: Roční vypořádací koeficient a Poměrné ukazatele. „Nové“ osvobozené… Read More »

Krácení DPH na konci roku

Připravujete si s předstihem podklady pro daňové přiznání k DPH za měsíc listopad? Potom Vás určitě potěší naše informace. „Roční koeficienty“ Zpravidla se jedná o zjištění relevantních údajů za celý kalendářní rok: Při souběhu zdanitelných a osvobozených plnění podle § 76 zákona o DPH. Ale i jiných, u nichž se provádí kontroly koeficientů, jejich vývoje, u nemovitých… Read More »

VIDEO: „Poslední“ Daňové přiznání k DPH a koeficienty

Za prosinec nebo čtvrté čtvrtletí se v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty musí zobrazit specifické „operace“.  Tomuto tématu se budeme věnovat tento týden a základní body vám vysvětlujeme na videu, viz níže! 🙂 Koeficient vypořádací Podle 76 při souběhu uskutečňovaných zdanitelných a vybraných osvobozených plnění Koeficient poměrný Stanoví se podle 75, je-li přijaté zdanitelné plnění použito současně… Read More »

DPH a kalendářní rok 2019

Pro plátce daně z přidané hodnoty je podání daňového přiznání za poslední zdaňovací období předchozího kalendářního roku, povinně odevzdávané do 25. ledna (letos až do pondělí 27.), stejně náročné jako zpracování daňových přiznání DPFO a DPPO. 🙂 12měsíční „zdaňovací období“ Můžeme trochu s nadsázkou hovořit o speciálním zdaňovacím období, které je dvanáctiměsíční. Proto Vám tento týden v minisérii článků… Read More »