Category Archives: Nespolehlivý plátce

Nespolehlivá osoba (plátce) v DPH

Daňové subjekty, které mají co do činění s daní z přidané hodnoty, se musí mít stále na pozoru. 🙃 KDO je nespolehlivou osobou? Podle § 106a zákona o DPH známe plátce, kteří jsou „nespolehlivým plátcem“… Následující paragraf 106aa uvádí kdo je osobou nespolehlivou… 🙃 Můžeme citovat z prvního odstavce: „Poruší-li osoba, která není plátcem, závažným způsobem své povinnosti… Read More »

Kontrolujete své obchodní partnery?

Rizika v DPH Nespolehlivý plátce Nastal čas – po hektickém březnu, kdy se podávala daňová přiznání k daním z příjmů – na kontrole jiných procesů, které v daních probíhají. Máme tím na mysli pozici dodavatelů, zda nejsou „nespolehlivými plátci daně z přidané hodnoty“. 🙃 Riziko skutečně není malé. Pokud je dodavatel klasifikován jako nespolehlivý plátce DPH, stává se příjemce… Read More »

Kdo je „Nespolehlivým plátcem DPH?“

Jedná se o jednu z plánovaných novinek zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013. Ručení v DPH V zákoně o DPH máme již druhý rok ustanovení týkající se tzv. ručení DPH. 🙂 Zatím se naštěstí v praxi neosvědčilo, protože je obtížné (a opravdu tomu tak je) prokázat, že příjemce zdanitelného plnění „věděl“ nebo „mohl vědět“, že… Read More »