Category Archives: Poukazy

Poukazy a DPH po novele zákona

Novinek v zákoně o DPH účinných od 1. dubna 2019 je vskutku mnoho – o většině z nich jsme Vás již informovali, uveřejnili jsme téměř tři desítky článků! 🙂 Poukazy patří do DPH? ANO – jsou-li „jednoúčelové“, jasně identifikované (typ plnění, sazba daně a místo plnění). NE – „víceúčelové“… Novela ZDPH V zákoně je tato problematika nově uvedena v… Read More »

Stravenky („poukazy“) a nejen DPH

Navazujeme na včerejší článek týkající se poukazů, jejichž dodání je v některých případech po novele zákona o DPH zdanitelným plněním. KOV květen 2019 Tato problematika byla řešena na tomto Koordinačním výboru. Příspěvky byly nazvány: Výklad § 15 zákona o DPH ve vztahu ke stravenkám Stravenky jako SPV či MPV – související problematika Důležité je, že příspěvky… Read More »

Poukazy patří do DPH?!

Pro někoho se jedná možná o překvapivou novinku, ale je tomu tak! 🙃 Jde o nový § 15 a násl. zákona o DPH – můžeme citovat § 15a/1: „Převod jednoúčelového poukazu se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje, uskutečněné osobou povinnou k dani, jejímž jménem… Read More »