Category Archives: Významná oprava Nemovitosti

DPH a kalendářní rok – úprava odpočtu

Pro dlouhodobý majetek stanoví zákon o dani z přidané hodnoty velmi přísná pravidla. Musíme kontrolovat pět nebo deset let (nemovité věci!), jak ho používáme – z pohledu daně z přidané hodnoty. Korekce DPH na vstupu To je smyslem § 78 a násl. zákona o DPH. Každoročně testujeme, jestli nedošlo „…ke změně rozsahu použití…“. Zpravidla je to pro účely… Read More »

Opravy nebo udržba – a co DPH?

Minulý týden jsme připomněli problém povinných korekcí daně z přidané hodnoty, tzv. úpravy odpočtu podle § 78 a násl. zákona o DPH. 🙃 O co se jedná? Znovu si vše vysvětlíme na jednoduchém příkladu. V říjnu opravíte střechu za 250 000 Kč plus DPH. Dům pronajímáte s DPH plátci. Deset let kontrolujete povinně, zda se nezměnilo využití – třeba nájem… Read More »

Aktuální DP k DPH a záznamní evidence

Doplňujeme výklad některých vazeb aktuálních daňových přiznání k DPH na letošní novelu zákona. Záznamní evidence Je/musí být nezbytnou součástí všech daňových přiznání, což lze snadno dovodit z § 100 a násl. zákona o DPH. 🙃 Uvedeme si jeden konkrétní příklad „nového“ problému, o němž se moc nehovoří: Kontrola nároku na odpočet DPH u opravy nemovitých věcí, viz… Read More »

Opravy majetku a co DPH?

Aktuální dotaz se týká novely zákona o DPH, a to § 78da. Dotaz Týká se tato novinka všech prací na nemovitosti? 🙃 Teorie Několikrát jsme Vás informovali o zásadní novince v zákoně o DPH, která se týká: povinnosti testovat významné opravy nemovitých věcí (částka vyšší než 200 000 Kč v úrovni bez DPH), po dobu deseti let, a případně… Read More »

Korekce DPH u oprav

Navazujeme na článek z předminulé středy a doplňujeme, co znamená nové ustanovení § 78da zákona o DPH. Úprava odpočtu daně Uvedeme si vzorový příklad, který vše vysvětlí. Jestliže si letos necháte opravit střechu firemní budovy, uplatníte plný nárok na odpočet, třeba 100 000 Kč, platí pro Vás § 78da ZDPH. Pokud letos nebo dalších devět let prodáte… Read More »

Evidence DPH je nekonečná?

ANO, je tomu tak. 🙃 Její rozsah je vskutku obrovský, nejde jen o doložení vyplněných řádků tiskopisu daňového přiznání nebo kontrolního hlášení! Dotaz Opakujeme dotaz z BLOGu: Co máme „hlídat“ u oprav nemovitých věcí, co máme sledovat? Řešení Jedná se o aplikaci zbrusu nového § 78da zákona o DPH. Musíme pečlivě kontrolovat, kolik jsme vynaložili na opravy… Read More »

Změny v záznamní evidenci a novela DPH?

Včera jsme se věnovali povinnosti provést UpDate účetních programů kvůli novele zákona o DPH. Tvrdili jsme, že máte ještě několik týdnů čas… 🙂 Toto stanovisko, jak už to v daních bývá, je i není zcela přesné… 🙃 A co záznamní evidence? Nahlédneme-li do novinek, zjistíme, že změn je několik set a některé zakládají nové povinnosti pro… Read More »