Category Archives: Základ DPH

Také „sankce“ může být součástí základu DPH!

Tentokrát upozorňujeme na velmi komplikovaný případ, který řešil Soudní dvůr EU. Jde o následující zkoumanou situaci. Zdrojem pro tento text je Bulletin KDP. Sankce za překročení doby parkování Zjednodušíme si, že parkování stálo 100 Kč na dvě hodiny, bylo překročeno o další hodinu a úhrada činí 100 Kč plus poplatek/pokuta 50 Kč. Podle závěrů SDEÚ… Read More »

Záporný základ DPH a účtování

Opravdu může existovat záporný základ daně z přidané hodnoty. 🙂 Záporný základ daně u vratných obalů Podle ustanovení § 36/12 zákona o DPH může vzniknout záporný základ daně. (Viz též například podle § 37a/3 ZDPH.) Je zřejmé, že plátce uskutečnil zdanitelné plnění podle § 13/4/e ZDPH, nejedná se o opravu základu daně. Plátci vzniká povinnost přiznat… Read More »

Aktuální DP k DPH a novela (2)

Navazujeme na včerejší článek. Pro Váš klid doplňujeme, že zásadní „jiné“ způsoby výpočtu základu daně, Vás ještě nyní nemusí trápit. 🙂 Základ daně po novele Odkazujeme se na přechodná ustanovení novely ZDPH, bod třetí. Citujeme: „Při výpočtu daně u dodání zboží a poskytnutí služby lze po dobu 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona… Read More »

Úprava software kvůli novele DPH?

K novele zákona o dani z přidané hodnoty, účinné od 1. 4. 2019, jsme již publikovali několik desítek článků. 🙂 Změny a UpDate Otázkou je, zda se musí aktualizovat účetní programy: NE, po dobu šesti kalendářních měsíců, nikoliv. 🙂 ANO, u plnění uskutečněných v říjnu se však již použijí nová pravidla pro stanovení základu daně a zaokrouhlování. 🙃… Read More »

Směna a novela zákona o DPH

Novela zákona o dani z přidané hodnoty s sebou přinesla stovky změn, některé se týkají specifických případů, čehož se týká i další aktuální nejasnost. Základ DPH u směny Jak se má správně určit základ pro výpočet daně z přidané hodnoty, resp. podle dotazu jde o následující situaci – zjednodušeně: Plátce „A“ směňuje s neplátcem, pozemky a stavby. Naše… Read More »

Nový základ daně, jiný výpočet DPH?

V našem miniseriál, který se týká novely zákona o dani z přidané hodnoty, účinné od 1. dubna, řešíme další aktuální dotaz. Jak se počítá DPH? Dotaz upozorňuje na důležitou novinku, kterou je zrušení starých koeficientů pro výpočet částky daně z přidané hodnoty, jestliže máme k dispozici základ daně včetně daně. Co se změnilo? Máme nyní nové koeficienty pro jednotlivé… Read More »

Zaokrouhlování a novela zákona o DPH

Od minulého pondělí, tj. od 1. dubna, platí zásadní novinky v dani z přidané hodnoty. Doporučili jsme Vám zákon o DPH prolistovat, podívat se, co je nového a jestli se Vás „něco“ netýká. 🙂 Zaokrouhlení je zrušeno…? Ustanovení § 36/5 a § 37 jsou změněna. Proto je dotaz aktuální. Pravdou je, že se po novele nezaokrouhluje podle… Read More »

Co je součástí „celého“ základu DPH?

Vedlejší náklady u DPH Základ DPH Zákon o dani z přidané hodnoty poměrně pečlivě vyjmenovává, co vše souvisí s hlavním plněním, resp. co má být součástí základu daně. Důvod je prostý, zabránit tomu, aby nedocházelo k záměně použitých sazeb DPH. Vedlejší náklady Podle § 36/4 se za vedlejší náklady považují „…zejména náklady na balení, přepravu, pojištěná a provize“.… Read More »

Základní a doplňkové služby v DPH

Jaká se uplatní sazba daně? Sazby DPH Jsou jednoznačně dány zákonem, platí základní nebo snížená sazba daně, pokud je dané plnění uvedeno v příloze k zákonu o DPH. (Od ledna 2015 přibude další 10% sazba.) Výjimky Pro služby zařazené do Přílohy č. 2 se aplikuje snížená sazba daně z přidané hodnoty. Služba ubytování Fakturuje se… Read More »

Vedlejší náklady a DPH

Správně má znít titulek vedlejší náklady a základ DPH Základ DPH Konečná daňová povinnost se vypočítává ze základu daně, který násobíme správnou sazbou daně z přidané hodnoty. Co vše se zdaní? Samozřejmě je častým přáním základ DPH co nejvíce snížit, aby celková cena nebyla tak vysoká a dodavatel byl na trhu zajímavějším než konkurence. Viz též… Read More »