Category Archives: Nerezident

Povinnost nerezidenta podat Daňové přiznání

Navazujeme na články týkající se srážkové daně ze září a doplňujeme výklad v návaznosti na další dotaz. Příklad Český subjekt odvedl v tuzemsku srážkovou daň, neboť jeho dodavatel – nerezident ze SRN – dosáhl příjmů na území ČR. Vše proběhlo v souladu s mezinárodní smlouvou a zákonem o daních z příjmů. Daňové přiznání Otázkou je, zda musí tento nerezident podat… Read More »

Srážková daň do zahraničí a mezinárodní smlouva

Navazujeme na včerejší článek a doplníme si výklad o typ obchodního vztahu a jak ovlivní základ pro srážkovou daň a sazbu daně. Operativní nájem Můžeme tento příjem zařadit do kategorie „…užívání movité věci nebo její části umístěné na území České republiky…“ podle § 22/1/g/5 ZDP. Sazba daně Podle § 36/1/a/2 ZDP se má použít 15%… Read More »

Srážková daň do zahraničí (1)

Tentokrát se věnujeme méně časté povinnosti odvodu srážkové daně, který vzniká ve výjimečných případech podle § 36/1 ZDP a § 22 ZDP. Dotaz Redakčně jsme upravili aktuální dotaz: Naše společnost si pronajímá formou operativního leasingu dopravní prostředky (nákladní automobily) od zahraniční leasingové společnosti, která je registrovaná v Německu. Tento pronajímatel nemá v ČR žádnou provozovnu… Read More »

Další povinné hlášení a podíl na zisku

Navazujeme na předchozí články týkající se Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí. Novela Skutečně se podmínky změnily a od 1. dubna 2019 máme postupovat podle § 38da zákona o daních z příjmů. 🙃 Finanční správa K dispozici je též informace finanční správy včetně příkladů. Dotaz Zopakujme si zadání: Musíme opravdu poslat nové hlášení, když podíl na zisku pro našeho… Read More »

Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí

Novela zákona o daních z příjmů přinesla úpravy v § 38da. Co je nového? Informovat se musí také o příjmech, které sice podléhají srážkové dani, přestože jsou od daně osvobozeny (nejčastěji jsou vyjmuty ze zdanění v ČR podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). „Nový“ tiskopis Na změnu přijatou novelou zákona reagovala správa daní novým tiskopisem, vzor č.… Read More »

Aktuální dotaz k dani z příjmů FO nerezident…

Vracíme se krátce k dotazu, který jsme řešili u daně z příjmů fyzických osob. Jedná se o podmínky pro uplatnění daňových výhod pro nerezidenty. KDO je daňovým nerezidentem? Odpověď je velmi jednoduchá, jde o poplatníka, který není rezidentem. Postupuje se u fyzických osob podle § 2/2 a § 2/3, pro právnické osoby § 17 odstavec druhý až… Read More »