Category Archives: ZZ_Archiv 2012

Software a technické zhodnocení

Pro software, daňové odpisování platí zvláštní pravidla. Časové odpisy Pro daňové účely nepoužíváme rovnoměrné ani zrychlené odpisování, ale tzv. časové odpisy podle § 32b ZDP. Úpravy softwaru Různá zlepšování softwaru probíhá permanentně, proto důsledně rozlišuje, jestli se jedná o: technické zhodnocení – tj. UpGrade, nebo „jen“ úpravy takové povahy, aby byly programy vůbec použitelné (změny… Read More »

Manželé a příjmy z pronájmu

U těchto příjmů se přímo nabízí optimalizace daňové povinnosti. Příjmy z pronájmu Rozumíme jimi příjmy podle § 9 ZDP, tj. příjmy z pronájmu: nemovitostí nebo bytů, movitých věcí (kromě příležitostného pronájmu). Manželé Je-li takový pronajímaný majetek v bezpodílovém spoluvlastnictví (společném jmění), manželé si mohou vybrat, u kterého z nich bude zdaněn. 🙂 Toto pravidlo podle § 9/2 zákona… Read More »

Výdaje příštích období

Jaký je rozdíl mezi účty 383 a 389? Časové rozlišení V prvním případě se jedná o časové rozlišení, když jedním z titulů je právě účet 383 – Výdaje příštích období. Dohadné položky A účet 389 používáme pro dohadné položky pasivní. 🙂 Rozdíl je patrný z následujícího jednoduchého příkladu. Účetní jednotka eviduje v závěrce roku 2012 mimo jiné: Závazek –… Read More »

Úpravy účetního softwaru

Je technickým zhodnocením nové nastavení účetního programu? Novely zákonů Z důvodů novel zákonů budeme investovat nemalé finanční prostředky do úpravy stávajícího softwarového vybavení. Jedná se o technické zhodnocení? Máme pro vás dobrou zprávu. Například z důvodů změny sazeb DPH proběhnou zásahy do účetního programu. Jedná se o UpDate, nikoliv UpGrade, proto jde o provozní náklad. Metodika účetnictví… Read More »

Daňové vs. účetní odpisy

Musíme upravit výši účetních odpisů na daňové? Daňové odpisy Daňové odpisy („DO“) jsou stanoveny zákonem o daních z příjmů a nemají v zásadě „nic“ společného s účetními odpisy („ÚO“), které mají vyjádřit oprávkami (odpisy) míru opotřebení. Rozdíl DO a ÚO Vznikající rozdíl mezi odpisy se vám projeví: v daňovém přiznání, v němž provedete korekci, neboť lze uznat jen daňové odpisy,… Read More »

Technické zhodnocení je povinné?

Můžeme do TZ zařadit i menší částku? Kritéria pro TZ HM Titulek si rozklíčujeme, máme na mysli: TZ = technické zhodnocení, a HM = hmotného majetku, Tj. oba pojmy jsou definovány v zákoně o daních z příjmů. Limit Pro technické zhodnocení Hmotného majetku platí limit více než 40 000 Kč za zdaňovací období podle § 33 ZDP. Viz… Read More »

Novinky u daně z nemovitostí

Daňové novinky se netýkají jen sazeb DPH… Daň z nemovitostí Změna souvisí s reorganizací Finančních úřadů, kterých bude od roku 2013 jen čtrnáct (plus „mega“ úřad). DP k dani z nemovitostí Systém je založen na jednom daňovém přiznání v jednom kraji. Noví majitelé nemovitostí budou podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území… Read More »

Nové placení daní

V souvislosti s reorganizací státní správy dochází ke změně v placení daní. Nové Finanční úřady Změna se týká počtu finančních úřadů, resp. jejich reorganizace, neboť místo současných 199 úřadů se bude od ledna 2013 výběrem daní zabývat jen 14 úřadů podle krajského uspořádání a specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze (ten existuje již od 1.… Read More »

Sazby DPH u zdravotnických potřeb

Živě se diskutuje, co dalšího přinese novela zákona o DPH. Novely ZDPH Rozlišujme dvě novely zákona o DPH: politickou, která mění sazby DPH (na 15 a 21 procent), věcnou upravující desítky ustanovení zákona. Zdravotnické potřeby V zásadě podléhají snížené, tj. dnes platné 14% sazbě daně z přidané hodnoty. Sdělení GFŘ Přestože nejsou novely schváleny, Generální finanční ředitelství … Read More »

Jaký bude registr nespolehlivých plátců?

Jedna z nejvýznamnějších novinek se týká nového registru plátců DPH. Novely zákonů V úvodu musíme zdůraznit, že diskutujeme o návrhu zákona, nikoliv paragrafovém znění ze sbírky zákonů. Nespolehlivý plátce Kdo jím je, nebo měl by být – napovídá výklad v článku: Kdo je nespolehlivý plátce Ručení v DPH To je smysl tohoto nového institutu. Za nespolehlivého obchodního partnera… Read More »