Archiv kategorie: ZZ Archiv 2014 Různé

Daňové přiznání k dani darovací

Vytvořil | 14 října, 2015

Skutečně neexistuje! ALE… Protože daň darovací je zrušena a podléhá dani z příjmů, pro mnohé fyzické osoby je nepříjemným překvapením, když zjistí, že mají povinnost podat daňové přiznání. 🙂 Je-li však dar osvobozen, daňové přiznání se nepodává. 🙃 V jednom z článků jsme Vás však oprávněně upozornili na výjimku z tohoto pravidla, resp. oznamovací povinnost příjemce daru. Pokud je… Zobrazit více »

Nové opravné položky dle novely

Vytvořil | 19 května, 2015

Novela zákona o rezervách platí! Opravné položky 2014 Při účetních závěrkách za kalendářní rok 2014 nesmíme přehlédnout, že tvorba opravných položek podle Zákona o rezervách, je trochu problematická. Prodloužený termín podání daňových přiznání souvisí s auditem závěrky nebo odkladem daňovým poradcem. Při zpracování závěrky tak komunikujete s odborníky, přesto se objevují dotazy k zákonu o rezervách. Opravné položky… Zobrazit více »

Daňové přiznání k DPPO a povinný dotazník

Vytvořil | 9 dubna, 2015

Jak se má nová Příloha vyplnit? Dotazník O nové příloze, pro vyjmenované poplatníky – Dotazníku – jsme Vás již informovali. Připomínáme, že není rozhodující, je-li účetní jednotka (poplatník) pod povinným auditem, testují se údaje za jedno účetní období, aktuální rok 2014 (nebo daný hospodářský rok). Sdělení GFŘ V jednom z posledních sdělení daňové správy se dozvíme několik… Zobrazit více »

Fyzická osoba a prodej akcií

Vytvořil | 25 března, 2015

Jak se daní prodej akcí za rok 2014? Zdanění nebo osvobození? Zpravidla se u fyzických osob jedná o prodeje akcií, které vlastní jako soukromá osoba (nejsou zařazeny v tzv. obchodním majetku, tj. v „podnikání“). Časové testy Problém roku 2014 je v tom, že byly s účinností od 1. ledna 2014 změněny časové testy u prodeje akcií: u „malých… Zobrazit více »

Členský příspěvek

Vytvořil | 4 března, 2015

Je daňovým nákladem? „Povinný vs. nepovinný příspěvek“ Na poslední přednášce ADKA se diskutovalo o daňové účinnosti tzv. členských příspěvků různým zájmovým profesním organizacím. Povinné členství? Je-li členství povinné, třeba u auditorské činnosti nebo daňovém poradenství, nevzniká žádný problém a příspěvky jsou automaticky daňovým nákladem podle ustanovení § 24/2/d ZDP. Nepovinné členství? Podle autora je u… Zobrazit více »

ZDP a jednotný kurz

Vytvořil | 27 ledna, 2015

Kolik budu danit u zahraničních příjmů? Daňové přiznání FO 2014 Pomalu a jistě se připravují podklady pro zpracování daňových přiznání za loňský rok. A každoročně se objevuje otázka, jak je to s příjmy v cizí měně. Pokyn D-20 Generální finanční ředitelství již publikovalo tento Pokyn, ve kterém nalezneme kurzy, tzv. jednotný kurz, kterým přepočítáváme tyto příjmy v souladu… Zobrazit více »

Pronájem pozemků a DPH

Vytvořil | 14 ledna, 2015

Jaký se uplatní režim? Pojmy v DPH Daň z přidané hodnoty si nové pojmy související s Novým občanským zákoníkem s účinností od 1. ledna 2014 vyřešila jednoduše: podle § 4/4/g je nájmem také podnájem, pacht nebo podpacht. 🙂 Potom je jen krůček k nalezení správné odpovědi v následujícím příkladu – z dotazu na našem mailu. Pro daň z přidané hodnoty nemusíme zkoumat, jaké… Zobrazit více »

Termíny pro fyzické inventury

Vytvořil | 17 prosince, 2014

A klidné Vánoce… Aktuální dotaz „Nestíháme včas a v klidu připravit fyzické inventury skladů a prodejen. A konec roku se blíží. Poradíte nám?“ 🙂 Rada je velmi jednoduchá a účinná. Vánoce a Nový rok můžete opravdu strávit v klidu. Podle účetních předpisů platí, že fyzické inventury provádíme k účetní závěrce za účetní období kalendářní rok 2014 v termínu od… Zobrazit více »

Tiskopis DP DPFO

Vytvořil | 16 prosince, 2014

Pro letošní rok jsou připraveny Nový tiskopis pro rok 2014 Daňová správa publikovala nové tiskopisy a také potřebné pokyny k jejich vyplnění. Máme tedy poměrně dost času na přípravu daňových přiznání. Doporučujeme se v klidu seznámit s těmito formuláři a ověřit si, že jejich vyplnění zvládnete snadno a rychle… Co je nového? V tiskopise daňového přiznání daně z příjmů fyzických… Zobrazit více »

Neuhrazené závazky

Vytvořil | 10 prosince, 2014

A větší daň z příjmů… Dodanění závazků Na toto téma jsme uveřejnili již několik článků, ale dotazy se opakují, neboť se jedná o nepříjemné zvýšení základu daně. 🙃 Bohužel text § 23/3/a/12 Zákona o daních z příjmů je nekompromisní: musíme zvýšit základ daně o dříve uplatněné náklady, jestliže související závazek je více než 36 kalendářních měsíců… Zobrazit více »