Category Archives: ZZ_Archiv 2014

Daňové přiznání k dani darovací

Skutečně neexistuje! ALE… Protože daň darovací je zrušena a podléhá dani z příjmů, pro mnohé fyzické osoby je nepříjemným překvapením, když zjistí, že mají povinnost podat daňové přiznání. 🙂 Je-li však dar osvobozen, daňové přiznání se nepodává. 🙃 V jednom z článků jsme Vás však oprávněně upozornili na výjimku z tohoto pravidla, resp. oznamovací povinnost příjemce daru. Pokud je… Read More »

Nové opravné položky dle novely

Novela zákona o rezervách platí! Opravné položky 2014 Při účetních závěrkách za kalendářní rok 2014 nesmíme přehlédnout, že tvorba opravných položek podle Zákona o rezervách, je trochu problematická. Prodloužený termín podání daňových přiznání souvisí s auditem závěrky nebo odkladem daňovým poradcem. Při zpracování závěrky tak komunikujete s odborníky, přesto se objevují dotazy k zákonu o rezervách. Opravné položky… Read More »

Daňové přiznání k DPPO a povinný dotazník

Jak se má nová Příloha vyplnit? Dotazník O nové příloze, pro vyjmenované poplatníky – Dotazníku – jsme Vás již informovali. Připomínáme, že není rozhodující, je-li účetní jednotka (poplatník) pod povinným auditem, testují se údaje za jedno účetní období, aktuální rok 2014 (nebo daný hospodářský rok). Sdělení GFŘ V jednom z posledních sdělení daňové správy se dozvíme několik… Read More »

Fyzická osoba a prodej akcií

Jak se daní prodej akcí za rok 2014? Zdanění nebo osvobození? Zpravidla se u fyzických osob jedná o prodeje akcií, které vlastní jako soukromá osoba (nejsou zařazeny v tzv. obchodním majetku, tj. v „podnikání“). Časové testy Problém roku 2014 je v tom, že byly s účinností od 1. ledna 2014 změněny časové testy u prodeje akcií: u „malých… Read More »

Členský příspěvek

Je daňovým nákladem? „Povinný vs. nepovinný příspěvek“ Na poslední přednášce ADKA se diskutovalo o daňové účinnosti tzv. členských příspěvků různým zájmovým profesním organizacím. Povinné členství? Je-li členství povinné, třeba u auditorské činnosti nebo daňovém poradenství, nevzniká žádný problém a příspěvky jsou automaticky daňovým nákladem podle ustanovení § 24/2/d ZDP. Nepovinné členství? Podle autora je u… Read More »

ZDP a jednotný kurz

Kolik budu danit u zahraničních příjmů? Daňové přiznání FO 2014 Pomalu a jistě se připravují podklady pro zpracování daňových přiznání za loňský rok. A každoročně se objevuje otázka, jak je to s příjmy v cizí měně. Pokyn D-20 Generální finanční ředitelství již publikovalo tento Pokyn, ve kterém nalezneme kurzy, tzv. jednotný kurz, kterým přepočítáváme tyto příjmy v souladu… Read More »

Pronájem pozemků a DPH

Jaký se uplatní režim? Pojmy v DPH Daň z přidané hodnoty si nové pojmy související s Novým občanským zákoníkem s účinností od 1. ledna 2014 vyřešila jednoduše: podle § 4/4/g je nájmem také podnájem, pacht nebo podpacht. 🙂 Potom je jen krůček k nalezení správné odpovědi v následujícím příkladu – z dotazu na našem mailu. Pro daň z přidané hodnoty nemusíme zkoumat, jaké… Read More »

Termíny pro fyzické inventury

A klidné Vánoce… Aktuální dotaz „Nestíháme včas a v klidu připravit fyzické inventury skladů a prodejen. A konec roku se blíží. Poradíte nám?“ 🙂 Rada je velmi jednoduchá a účinná. Vánoce a Nový rok můžete opravdu strávit v klidu. Podle účetních předpisů platí, že fyzické inventury provádíme k účetní závěrce za účetní období kalendářní rok 2014 v termínu od… Read More »

Tiskopis DP DPFO

Pro letošní rok jsou připraveny Nový tiskopis pro rok 2014 Daňová správa publikovala nové tiskopisy a také potřebné pokyny k jejich vyplnění. Máme tedy poměrně dost času na přípravu daňových přiznání. Doporučujeme se v klidu seznámit s těmito formuláři a ověřit si, že jejich vyplnění zvládnete snadno a rychle… Co je nového? V tiskopise daňového přiznání daně z příjmů fyzických… Read More »

Neuhrazené závazky

A větší daň z příjmů… Dodanění závazků Na toto téma jsme uveřejnili již několik článků, ale dotazy se opakují, neboť se jedná o nepříjemné zvýšení základu daně. 🙃 Bohužel text § 23/3/a/12 Zákona o daních z příjmů je nekompromisní: musíme zvýšit základ daně o dříve uplatněné náklady, jestliže související závazek je více než 36 kalendářních měsíců… Read More »