Category Archives: ZZ_Archiv 2015

KOV 2015 a 2016

Význam KOV Ve včerejším článku jsme uzavřeli krátký přehled témat, vybraných ze zápisů Koordinačních výborů KDP a správy daní, kterým jsme se věnovali za období od ledna 2015. 🙃🙂 Musíme však znovu upozornit, že ne vždy je dosaženo souladu – a je třeba každé téma, publikované závěry interpretovat objektivně. Nepřesnosti se objevují: někdy není zcela jasně definováno… Read More »

Akcie a FO

Musí zdanit prodej akcií? Máme pro Vás TIP! 🙂 Zdanění nebo osvobození? Ve většině případů se jedná o osvobozený příjem, protože je fyzická osoba prodává jako „soukromá osoba“ a jsou splněny časové testy. 🙃 Na druhé straně je třeba pamatovat na výrazné prodloužení časových testů: S účinností od 1. ledna 2014 změněny časové testy u prodeje… Read More »

Aktuální dotazy a DP

Náměty jsou na stránkách DS Zákon o daních z příjmů Největší slabinou naší daňové správy je legislativa, konkrétně nepřehledný Zákon o daních z příjmů. Jak zpracovat DPFO a DPPO? To je otázka, se kterou jsme se všichni museli vypořádat nebo ji stále řešíme a daňové přiznání podáme do pátku „v náhradní lhůtě do pátku 8. 4. 2016… Read More »

Jednotné kurzy

Přepočet u fyzických osob Daňové přiznání fyzických osob Daň v Česku musí samozřejmě být stanovena v české měně. Proto fyzické osoby musí, jako každý rok, mají-li příjmy v cizí měně, provést přepočet na koruny. Pokyn D-25 Postupujeme podle Pokynu GFŘ č. 25, který se odkazuje na § 38/1 Zákona o daních z příjmů. Pro EuroUR je stanoven kurz 27,27,… Read More »

Daňová kalkulačka

DP DPFO Daňové přiznání fyzických osob V březnu nás čeká vyplnění a odevzdání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob („DP DPFO“). 🙂 Máme pro Vás jen samé dobré zprávy: jak jsme uvedli minulý týden, tiskopis pro fyzické osoby se prakticky nezměnil, nevíte-li si rady, na internetu jsou různé produkty, také jednoduchá daňová kalkulačka. 🙃 Na druhé… Read More »

Tiskopis DP DPPO

Pro rok 2015 Nový vzor K dispozici je základní tiskopis 25 5405 – vzor č. 26 a Pokyny. Dále někteří poplatníci musí vyplnit tzv. Dotazník. Základní tiskopis Tento vzor tiskopisu se vyplňuje za zdaňovací období započaté v roce 2015 a případně část zdaňovacího období 2016. Nová je Tabulka g) pro rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů… Read More »

Nové tiskopisy DP 2015

Jsou již k dispozici! Kalendářní rok 2015 a termíny Je-li zdaňovacím obdobím pro daň z příjmů kalendářní rok 2015, daňové přiznání podáváme: buď v pátek 1. 4. 2016 nebo v pátek 1. 7. 2016. Aktuálně jsme všichni zaměstnání Kontrolním hlášením… 🙂 Nicméně již nyní můžeme, máme-li volnou chvilku, dokončovat účetní závěrku a připravovat daňové přiznání. Tiskopisy Daňová správa nabízí… Read More »

Účetní uzávěrka a vyúčtování služeb

Účetnictví vs. DPH Pravidla DPH Pro účely daně z přidané hodnoty platí poměrně benevolentní podmínky, neboť podle § 21/5/b Zákona o DPH se den uskutečnění zdanitelného plnění určí „až“ k datu: kdy je proveden odečet nebo zjištěna skutečná spotřeba, což může při „propočtu“ trvat dlouho. Účetní uzávěrka K rozvahovému dni, u kalendářního roku k 31. 12., nemůžeme čekat na… Read More »

Dohody o provedení práce a DPFO

Je zde možná optimalizace Srážková daň Je samozřejmě velmi oblíbená, protože: srážku provádí plátce daně, a příjemce již „nic“ neřeší, dostává netto příjem a nemá žádné daňové povinnosti. Optimalizace Zákon o daních z příjmů navíc nabízí zajímavou možnost optimalizovat daňovou povinnost fyzickým osobám. Fyzická osoba má v roce 2015 několik dohod o provedení práce. Dále pronajímá rodinný… Read More »

Manželé a nájem

Optimalizace se nabízí… Jak potvrzuje následující TIP! 🙂 Příjmy z pronájmu Podle klasifikace tzv. Dílčích daňových základů řadíme příjmy z pronájmu do § 9 ZDP. Jde o příjmy: z pronájmu nemovitých věcí, a movitých věcí, pokud nejsou pronajímány příležitostně. Manželé Mají obrovskou výhodu, je-li pronajímaný majetek ve společném jmění: zdaní tyto příjmy v § 9 ZDP ten… Read More »