Category Archives: DPPO 2015

Tiskopis DP DPPO

Pro rok 2015 Nový vzor K dispozici je základní tiskopis 25 5405 – vzor č. 26 a Pokyny. Dále někteří poplatníci musí vyplnit tzv. Dotazník. Základní tiskopis Tento vzor tiskopisu se vyplňuje za zdaňovací období započaté v roce 2015 a případně část zdaňovacího období 2016. Nová je Tabulka g) pro rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů… Read More »

Nové tiskopisy DP 2015

Jsou již k dispozici! Kalendářní rok 2015 a termíny Je-li zdaňovacím obdobím pro daň z příjmů kalendářní rok 2015, daňové přiznání podáváme: buď v pátek 1. 4. 2016 nebo v pátek 1. 7. 2016. Aktuálně jsme všichni zaměstnání Kontrolním hlášením… 🙂 Nicméně již nyní můžeme, máme-li volnou chvilku, dokončovat účetní závěrku a připravovat daňové přiznání. Tiskopisy Daňová správa nabízí… Read More »

Účetní uzávěrka a vyúčtování služeb

Účetnictví vs. DPH Pravidla DPH Pro účely daně z přidané hodnoty platí poměrně benevolentní podmínky, neboť podle § 21/5/b Zákona o DPH se den uskutečnění zdanitelného plnění určí „až“ k datu: kdy je proveden odečet nebo zjištěna skutečná spotřeba, což může při „propočtu“ trvat dlouho. Účetní uzávěrka K rozvahovému dni, u kalendářního roku k 31. 12., nemůžeme čekat na… Read More »

Audit a nový Dotazník k DPPO (2)

Neauditovaná firma dotazník nevyplňuje? Účetní závěrka 2015 Samozřejmě jako v předchozích letech závěrka úzce souvisí s daňovým přiznáním právnických osob. 🙂 Tiskopis DP DPPO umíme vyplňovat. Jeho struktura je poměrně jasná a již několik let se objevují jenom drobné změny v návaznosti na novely Zákona o daních z příjmů. Pro mnohé je však velkým oříškem „Dotazník“, resp. nová příloha… Read More »

Fyzická inventura a odpis zásob

Je odpis daňovým nákladem? Je zde velký prostor pro oprávněné snížení základu daně v souladu s účetnictvím! ANO i NE… Předpokládáme, že se nejedná o manko (které je v zásadě nedaňovým nákladem), ale pod pojmem „odpis zásob“ se rozumí vyřazení a likvidace starých nepotřebných zásob. Pro takové případy platí výhodné ustanovení § 24/2/zg ZDP. Jestliže se… Read More »

Nedaňové výnosy – optimalizace

Daň lze snížit… Nabízíme následující TIP! 🙂 Účetnictví vs. Základ daně V nedávno publikovaném článku jsme Vás informovali o „výhodném“ daňovém režimu čerpání účetních opravných položek. Optimalizace Zmínili jsme § 23/4 ZDP. na který je následující dotaz: Co vše lze nedanit….? 🙂 Nahlédněte přímo do zákona o daních z příjmů, toto předmětné ustanovení, možná jako jedno z mála,… Read More »

Dodanění starých dluhů (závazků)

Novela ZDP zkrátila lhůtu… Dodanění závazků Pokud v účetnictví evidujeme „staré“ závazky, hrozí nám, že budeme muset provést mimo účetní úpravu základu daně: podle ustanovení § 23/3/a/12 zvýšit tento základ. Novela ZDP Dosud jsme testovali 36měsíční lhůtu, nyní však musíme počítat s lhůtou kratší, a to 30měsíční. Jde o povinnou úpravu základu daně, aniž bylo cokoliv v roce… Read More »

Data pro fyzické inventury

Máme právo si termíny zvolit… Zákonné termíny Podle zákona o účetnictví je interval pro zorganizování termínu fyzických inventur velmi volný – lze je uskutečnit z pohledu rozvahového dne: čtyři měsíce předem, nebo dva měsíce po tomto dni. Máte-li účetní období kalendářní rok, můžete fyzické inventury provést v období: od 1. 9. 2015 až do 29. 2. 2016.… Read More »

Nový hospodářský rok a optimalizace

Může a nemusí být pro výhodný… Zdaňovací období Jak je správně zdůrazněno v jednom z komentářů, je pohled daňový velmi důležitý. Jde nejen o termíny podání daňových přiznání, právě na jiné období, než je kalendářní rok. 🙂🙂 Plusy nebo mínusy se mohou objevit v souvislosti s novelami daňových zákonů. Rozhodnutí zvolit účetním obdobím hospodářský rok je skutečně zásadní. 23… Read More »

Nový HR a zdaňovací období

Právo účetní jednotky změnit účetní období Účetní (zdaňovací) období Hovoříme-li o účetní závěrce, vždy máme na mysli závěrku za konkrétní účetní období, kterým je zpravidla kalendářní rok. U daně z příjmů pojem zdaňovací období většinou neřešíme, protože se zpravidla shoduje s účetním obdobím. Hospodářský rok Účetním období nemusí být jen kalendářní rok, ale také tzv. Hospodářský rok… Read More »