Category Archives: Novely 2021 (a 2022)

Závislá činnost a průměrná mzda 2023

Finanční správa aktuálně informuje plátce a poplatníky daně ze závislé činnosti o zvýšení průměrné mzdy pro rok 2023. Výše průměrné mzdy Pro následující rok 2023 představuje částku 40 324 Kč. Pro účely výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti podle § 38h UZDP je definována 15 % sazba zálohy do 4násobku průměrné mzdy, který pro rok… Read More »

Pozitivní novela zákona o DPH kvůli povinné registraci

S velkým očekáváním se setkává projednávaná novela zákona o DPH, neboť by její přijetí mělo kladnou odezvu u desítek tisíc „podnikatelů“ (*). Limit 2 000 000 Kč Finanční kritérium se má zvýšit na dvojnásobek, což umožní snadnější život: Nejen podnikajícím fyzickým osobám. Ale také pronajímatelům (*), neboť v pojetí DPH vykonávají ekonomickou činnost! 🙂 A Paušální daň Samozřejmě se… Read More »

Méně daňových přiznání u Fyzických osob?

Další novinkou, velmi potřebnou pro snížení administrativy, je úprava finančních limitů pro povinnost podávat daňové přiznání. Nyní… Podle § 38g ZDP existují v současné době dvě hranice, kdy není povinností podat daňové přiznání: Příjmy, které jsou předmětem daně nepřesáhly 15 000 Kč. U souběhu se závislou činností jde o částku 6 000 Kč. Návrh Projednává se podstatné zvýšení,… Read More »

Datové schránky pro všechny podnikající Fyzické osoby už od ledna

Pokračujeme v miniseriálu k daňovým novinkám účinným od ledna příštího roku. Zásadní je povinné zřízení datových schránek, které přináší plusy 🙂 a mínusy 🙃. OSVČ Jedná se o poplatníky daně z příjmů fyzických osob s příjmy podle § 7 ZDP. Automaticky budou mít zřízeny datové schránky, není podstatné, jestli v této chvíli nepodnikají, protože svou činnost (živnost) pozastavili nebo přerušili.… Read More »

CO nás čeká v daních z příjmů od 1. ledna?

Legislativní procesy stále probíhají, ale řada připravovaných novinek je předvídatelných, proto se jim budeme v několika článcích věnovat. Je dobré pro daňové plánování vědět, jaké změny od roku 2023 nastanou a které z nich jsou zásadní. Daň z příjmů a Fyzické osoby Nejdůležitější se týkají fyzických osob s příjmy podle § 7 ZDP, „podnikatelů“. Paušální daň Rozšíří se výrazně… Read More »

CO a KDY se bude hlásit u digitálních služeb

Doplňujeme úterní článek, skutečně je již schválen, resp. téměř dokončen legislativní proces, který se týká, citujeme ze zdrojů Finanční správy: „…druh oznamovací povinnosti provozovatelů platforem sdílené ekonomiky o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem…“ Termín „…mají provozovatelé platforem povinnost podat do 31. ledna kalendářního roku následujícího po oznamovaném období5), za které je podáváno.… Read More »

„Nový přeplatek“ na silniční dani

Daňové přiznání se podává v lednu za celý letošní rok, zjistí se, jak na tom poplatník je, zda mu vznikla povinnost doplatit silniční daň nebo má přeplatek. Ale nyní je tomu jinak, odpovídáme na opakující se dotazy. 🙂 Zpětná účinnost novely Jak jsme vás několikrát informovali, zrušena byla silniční daň například u osobních aut, nemusí se… Read More »

Referentská vozidla a výhody ekologického auta

Informovali jsme vás o zásadní novince, a to snížení částky pro dodanění aut používaných zaměstnanci současně pro služební i soukromé účely. Místo jednoho procenta totiž připočítáváme nově „jen“ 0,5 procenta. 🙂 O jaká auta se jedná? Diskuse na toto téma jsou bouřlivé, proto správa daní zpracovala stanovisko, které snad vše vysvětluje. Za celý rok! Informace… Read More »

Staronová povinnost přenosu daňové povinnosti u DPH

Novinka, účinná od 10. srpna 2022, se týká § 92f zákona o DPH, resp. přílohy č. 6, která vyjmenovává zboží, u něhož se povinně uplatní režim PDP. INFO Finanční správy Jedná se o promítnutí prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o… Read More »

„Staronové“ Mimořádné odpisy v roce 2022?

Probíhá legislativní proces, který by měl prodloužit aktivaci ustanovení § 30a zákona o daních z příjmů! 🙂 Časové odpisy Jedná se o výhodné časové odpisy po dobu 24 kalendářích měsíců, ale jen pro hmotný majetek zařazený do I. nebo II. odpisové skupiny. Optimalizace? Překvapíme vás s odpovědí „ANO“ i „NE“. Musíte výpočty jednotlivých variant odpisování porovnat, ne… Read More »