Category Archives: Obchodní podíl

Za kolik jste si pořídili podíl v SRO?

Navazujeme na páteční článek a aktuální dotaz. Prodej SRO není osvobozen… Řešíme situaci, kdy není splněn pětiletý časový test podle § 4/1/s zákona o daních z příjmů (ZDP) a fyzická osoba musí zisk z prodeje svého SRO zdanit. 🙃 Jedná se o příjmy podle § 10 ZDP, neboť předpokládáme, že podíl nebyl součástí obchodního majetku (§ 4/4… Read More »

Plánovaný prodej SRO a osvobození

V poslední době se stále více objevují případy, kdy se „zakladatel“ rozhodne ukončit podnikání a své SRO prodat. Důvody jsou většinou osobní, nikdo z dětí apod. nemá zájem jeho podnikání převzít. Daň z příjmů Časový test pro osvobození je pětiletý podle § 4/1/s ZDP (ale je nutné detailně zkontrolovat všechny zde uvedené podmínky). Není-li osvobozeno… Jestliže nelze uplatnit… Read More »

Osvobozené prodeje podílů a novela ZDP

Na aktuální dotaz, který se týká podmínek pro danění prodeje obchodního podílu, máme rychlou a příjemnou odpověď. Co je nového? Novela zákona o daních z příjmů přinesla v této oblasti pro fyzické osoby jen pozitivní úpravy. Proto platí, jak jsme již několikrát informovali: Osvobození od daně s časovým pětiletým testem. 🙂 Plánujete-li ukončit majetkovou účast, zvažte, kdy je… Read More »

Ztráta z prodeje obchodního podílu

Je ztráta daňovým nákladem? Obchodní podíl Jaká pravidla platí pro „zdanění“, komentujeme v jednom z publikovaných článků. Majetkovou účast evidujete v účetnictví na účtové skupině 06 – může být prodán se ziskem nebo se ztrátou. Daňový náklad Pokud bude obchodní podíl prodán se ztrátou, bohužel se nejedná o daňový náklad. Nabývací cena Připomínáme, že kontrolujeme výši tzv. nabývací… Read More »

Závěrka ke konci června

Z důvodů prodeje jednoho obchodního podílu sestavujeme zvláštní závěrku. Jaká jsou pravidla pro tuto závěrku? Máte pravdu, vskutku jde o zvláštní účetní závěrku, v účetní terminologii Mezitímní (mimořádnou) závěrku. Mezitímní závěrka Protože cílem takové závěrky není kompletní účetní závěrka a daňové přiznání, je obecným pravidlem, že při účetní uzávěrce „k této závěrce“ použijeme přiměřeně obdobné postupy.… Read More »

Prodej obchodního podílu

Jak máme účtovat o prodeji jedné poloviny naší společnosti? Společník a obchodní podíl Jeden ze tří společníků se rozhodl, že svůj obchodní podíl prodá – hlavní účetní neřeší za jakých podmínek, ale trápí ji, jak se tato skutečnost projeví v účetnictví společnosti s ručením omezeným. Odpověď je velmi jednoduchá, skoro nijak… Představme si, že pánové Nový a… Read More »

Prodej obchodního podílu a FO

Je určitě příjemné, pokud se někomu podaří výhodně prodat obchodní podíl. Odvrácenou stránkou je povinnost příjem zdanit – nebo lze uplatnit osvobození od daně z příjmů? Jak vyplývá z předchozího odstavce, prodej obchodního podílu, v dotazu klienta se jednalo o ukončení účasti na jím založené společnosti s ručením omezeným, je předmětem daně z příjmů fyzických osob. 🙂 Na úvod… Read More »