Category Archives: OdčPoložka VaV

Odčitatelná položka na vědu a výzkum

Maléry finanční správy, známé medializované případy, kdy kontroly neuznaly jasně doložitelné náklady na vědu a výzkum, snad budou minulostí… 🙃 Novela zákona V loňském roce došlo novelou ke změně některých ustanovení k této problematice, ustanovení § 34a a násl. ZDP. Oznámení Finanční správa publikovala obsáhlý materiál: Informace k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na… Read More »

Náklady na vědu a výzkum lze uplatnit dvakrát?

Asi Vás titulek překvapil… Nicméně je pravdivý! 🙂 Odčitatelná položka od základu daně Takových odčitatelných položek je více (daňová ztráta, učni…), ale speciální je právě odečet u náklady vynaložených na vědu a výzkum. Novela Jedná se o ustanovení §§ 34a až 34h zákona o daních z příjmů, které byly novelizovány. Naše RADA Nutné je proto se seznámit… Read More »

Odpočet na vědu a výzkum a novela ZDP

Zpravidla větší firmy využívají odčitatelnou položku od základu daně na vědu a výzkum. Novela ZDP Způsob její aplikace, zejména následné kontroly správy daní, byly předmětem kritiky odborné veřejnosti. Ke zlepšení celého systému měla přispět poslední novela zákona o daních z příjmů platná od 1. 4. 2019. 🙂 Sdělení GFŘ Další nejasností, související s přechodnými ustanoveními novely, týkající… Read More »

Věda a výzkum a daně

Možnost optimalizace daňové povinností využitím odčitatelných položek je všem poplatníkům známá. Odčitatelná položka Jedná se o částku, kterou může poplatník daně z příjmů FO a PO odečíst od základu daně, a tak se legitimně sníží částka daňové povinnosti. 🙂 Běžně se používá: dar, daňová ztráta, a též několik let nákladová položka na učně. Náklady na vědu… Read More »