Category Archives: Drobný majetek

Odpisy drobného nehmotného majetku

Kdy jsou daňově uznány? Jaké daňové odpisy uznáme? Pro nehmotný majetek stanoví Zákon o daních z příjmů jasná pravidla. Časový odpis Pro daně není podstatný účetní odpisový plán, neboť uznáme pouze tzv. časové odpisy podle § 32a ZDP. 🙃 Nemůžeme si vybírat mezi rovnoměrnými a zrychlenými odpisy, jak tak činíme u hmotného majetku. 🙂 Na druhé… Read More »

Časové rozlišení drobného majetku

Není v článku chyba? Drobný majetek V jednom z nedávno publikovaných článků bylo uvedeno, že dlouhodobý drobný majetek nemusí být odpisován? ANO Nejedná se o chybu, správně byl uveden odkaz na Český účetní standard č. 017. Akciová společnost pořídila v roce 2014 „velký rozsah drobného hmotného majetku“. Uvedení do užívání v roce 2015 se účtuje z účtu 381. 🙂… Read More »

Odpisy drobného majetku

Auditor nechce uznat naše účetní odpisy DrM Klient vs. Auditor Je-li účetní jednotka pod povinným auditem účetní závěrky, zpravidla podle § 20 Zákona o účetnictví, je názor auditora důležitý. Na druhé straně, „my auditoři“ nemůžeme rozhodovat/přikazovat, jak který klient má/nemá účtovat… Výrok Auditora Případný nesouhlas s metodikou účetnictví, se podle míry závažnosti, (ne)projeví ve výroku auditora.… Read More »

Účtování drobného majetku

Pořídili jsme dva notebooky a řešíme, jak nákup správně zaúčtovat. Máme pro Vás několik TIPů! 🙂 Drobný majetek V dotaze je dále doplněno, že pořizovací cena byla za každý notebook na úrovni cca 20 tisíc korun. Nejedná se tedy z pohledu daně z příjmů o hmotný majetek, ale o drobný majetek. Drobný hmotný majetek V účetnictví je takový majetek… Read More »

Hmotný majetek nebo Dlouhodobý hmotný majetek?

Jaký je rozdíl mezi těmito pojmy. Účetnictví nebo Daně Rozdíl je naprosto zásadní, protože: v účetnictví pracujeme s pojmem Dlouhodobý hmotný majetek („DHM“), v zákoně o daních z příjmů s definicí Hmotný majetek („HM“). 🙃 Nejde o náhodnou záměnu. Pravidla pro zařazení majetku do Hmotného majetku jsou striktně dána Zákonem o daních z příjmů. 🙂 Naopak volnější je určení, co patří… Read More »

Dlouhodobý drobný majetek a daň z příjmů

Na otázku, jak se v daních projeví účtování o drobném majetku, můžeme překvapivě nabídnout stručnou odpověď. Rozhoduje použitá metodika účetnictví. V titulku jsme vynechali „hmotný a nehmotný“ zcela vědomě, neboť v zásadě platí shodné účetní postupy pro obě kategorie. Pouze je jiný hodnotový limit podle daně z příjmů: částka 40 000 Kč a méně pro drobný hmotný majetek, 60 000… Read More »