Category Archives: Nehmotný majetek

Nehmotný majetek a jednoduché účetnictví, DE

Asi všichni podnikatelé a pronajímatelé, jsou-li Fyzickými osobami, vědí, že software a jiný nehmotný majetek neodpisují, ale jedná se u nich o jednorázový daňový výdaj (náklad) podle § 24/2/zn ZDP. Můžeme citovat: „…nevedou účetnictví…“. 🙂 Účetnictví? A samozřejmě jsme Vás již několikrát upozorňovali, že také u poplatníků FO a PO (účetních jednotek) se nově aplikují… Read More »

Software a daňové náklady Fyzické osoby

Doplňujeme – velmi krátce – naši odpověď na dotaz týkající se pořízení nehmotného majetku. Musí Fyzická osoba nový software v daních odpisovat? NE…🙂, NE…🙂! Raději jsme odpověď zopakovali… Skutečně platí výjimka pro fyzické osoby s příjmy z podnikání a nájmu, stačí, když výdaje prokazují a nevedou účetnictví. Zákon o daních z příjmů toto pravidlo uvádí v ustanovení § 24/2/zn. 🙂… Read More »

Účetnictví a limit pro dlouhodobý nehmotný majetek

V úterním článku jsme si při řešení, jestli výdaje na pořízení nehmotného majetku jsou či nejsou samostatným softwarem, pomohli odkazem na účetní předpisy, konkrétně Vyhlášku. 🙂 Daně v tomto případě přebírají účetní metodiku. Účetní vs. daňové zákony Musíme si uvědomit, že účetní předpisy stanoví, že si účetní jednotka může určit finanční kritérium pro zařazení majetku – hmotného… Read More »

Software a náklady Fyzické osoby

Na základě dalšího námětu doplňujeme krátkou poznámku k úternímu článku. 🙂 Řešili jsme, zda bezpečnostní systém, k němuž je nezbytný software, je nebo není nehmotným majetkem z pohledu právnické osoby. Se zohledněním účetních předpisů jde v tomto případě o hmotný majetek. Kdyby se jednalo jen o software? Takový majetek právnická osoba časově daňově odpisuje podle § 32a ZDP. Optimalizace… Read More »

Co je nebo není Nehmotným majetkem?

Reagujeme na aktuální dotaz na BLOGu a připravili jsme stručné shrnutí k této problematice. 🙂 Nehmotný majetek (NM)? Zkoumáme tento pojem zejména z pohledu daně z příjmů právnických osob. Pravidla stanoví § 33a ZDP. Řešení dotazu je podle našeho názoru následující: Přístupový systém (bezpečností vložky, čipy) je dlouhodobým majetkem. Bez souvisejícího softwaru je nefunkční – proto se pro… Read More »

Software a jeho úpravy

Čas  od času je některý poplatník daně z příjmů překvapen, když se řeší, že by u jím používaného softwaru mohlo dojít k technickému zhodnocení („TZ“). Tento pojem máme vžitý s rekonstrukcemi a jinými stavebními pracemi, zejména u nemovitého majetku, případně modernizací movitých věcí. UpGrade? ALE pravdou je, že: tzv. UpDate = třeba jen aktualizace programu, u něhož jde… Read More »

Odpisy nehmotného majetku

Pro daňové účely se uplatňují časové odpisy. Časový odpis Nehledejte v časových odpisech žádná úskalí, velmi jednoduše vypočítáte daňové odpisy: podle druhu nehmotného majetku – v souladu s ustanovením § 32a ZDP, jde o měsíční odpis, většinou na 36 kalendářních měsíců, protože se nejčastěji jedná o software. Není tedy možné, na rozdíl od hmotného majetku, vybírat si mezi… Read More »