Archiv kategorie: Nehmotný majetek

Software a daňové náklady Fyzické osoby

Vytvořil | 22 ledna, 2019

Doplňujeme – velmi krátce – naši odpověď na dotaz týkající se pořízení nehmotného majetku. Musí Fyzická osoba nový software v daních odpisovat? NE…🙂, NE…🙂! Raději jsme odpověď zopakovali… Skutečně platí výjimka pro fyzické osoby s příjmy z podnikání a nájmu, stačí, když výdaje prokazují a nevedou účetnictví. Zákon o daních z příjmů toto pravidlo uvádí v ustanovení § 24/2/zn. 🙂… Zobrazit více »

Účetnictví a limit pro dlouhodobý nehmotný majetek

Vytvořil | 8 června, 2018

V úterním článku jsme si při řešení, jestli výdaje na pořízení nehmotného majetku jsou či nejsou samostatným softwarem, pomohli odkazem na účetní předpisy, konkrétně Vyhlášku. 🙂 Daně v tomto případě přebírají účetní metodiku. Účetní vs. daňové zákony Musíme si uvědomit, že účetní předpisy stanoví, že si účetní jednotka může určit finanční kritérium pro zařazení majetku – hmotného… Zobrazit více »

Software a náklady Fyzické osoby

Vytvořil | 7 června, 2018

Na základě dalšího námětu doplňujeme krátkou poznámku k úternímu článku. 🙂 Řešili jsme, zda bezpečnostní systém, k němuž je nezbytný software, je nebo není nehmotným majetkem z pohledu právnické osoby. Se zohledněním účetních předpisů jde v tomto případě o hmotný majetek. Kdyby se jednalo jen o software? Takový majetek právnická osoba časově daňově odpisuje podle § 32a ZDP. Optimalizace… Zobrazit více »

Co je nebo není Nehmotným majetkem?

Vytvořil | 5 června, 2018

Reagujeme na aktuální dotaz na BLOGu a připravili jsme stručné shrnutí k této problematice. 🙂 Nehmotný majetek (NM)? Zkoumáme tento pojem zejména z pohledu daně z příjmů právnických osob. Pravidla stanoví § 33a ZDP. Řešení dotazu je podle našeho názoru následující: Přístupový systém (bezpečností vložky, čipy) je dlouhodobým majetkem. Bez souvisejícího softwaru je nefunkční – proto se pro… Zobrazit více »

Software a jeho úpravy

Vytvořil | 11 července, 2017

Čas  od času je některý poplatník daně z příjmů překvapen, když se řeší, že by u jím používaného softwaru mohlo dojít k technickému zhodnocení („TZ“). Tento pojem máme vžitý s rekonstrukcemi a jinými stavebními pracemi, zejména u nemovitého majetku, případně modernizací movitých věcí. UpGrade? ALE pravdou je, že: tzv. UpDate = třeba jen aktualizace programu, u něhož jde… Zobrazit více »

Optimalizace pro Fyzické osoby a nehmotný majetek

Vytvořil | 29 května, 2017

Závěr z předchozího článku některé čtenáře překvapil… 🙂 Fyzická osoba a § 7, § 9 ZDP Opravdu platí, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob řeší dílčí daňový základ podle § 7 nebo § 9, jestliže nevede podvojné účetnictví: náklad na pořízení třeba softwaru, nebo technické zhodnocení nehmotného majetku, uplatní jako jednorázový daňový náklad. Pan Nováček podniká,… Zobrazit více »

Software a Fyzická osoba

Vytvořil | 18 září, 2014

Musí FO také nový software odpisovat? Nehmotný majetek Pro nehmotný majetek uplatňujeme v souladu s § 32a Zákona o daních z příjmů, je-li vstupní cena vyšší než 60 000 Kč, daňové odpisy. Aplikují se tzv. časové odpisy. 🙂 Pro fyzické osoby, poplatníky daně z příjmů, kteří mají příjmy v dílčím daňovém základu podle § 7 ZDP, jestliže nevedou účetnictví, jiný… Zobrazit více »

Odpisy nehmotného majetku

Vytvořil | 31 července, 2014

Pro daňové účely se uplatňují časové odpisy. Časový odpis Nehledejte v časových odpisech žádná úskalí, velmi jednoduše vypočítáte daňové odpisy: podle druhu nehmotného majetku – v souladu s ustanovením § 32a ZDP, jde o měsíční odpis, většinou na 36 kalendářních měsíců, protože se nejčastěji jedná o software. Není tedy možné, na rozdíl od hmotného majetku, vybírat si mezi… Zobrazit více »

Časové odpisy a daně

Vytvořil | 6 května, 2014

Opravdu existují další daňové odpisy? Typy daňových odpisů Jednoduchý dotaz zní: Uvedli jste, že si můžeme vybrat mezi rovnoměrnými a zrychlenými odpisy, nezapomněli jste na časové odpisy? 🙂 Odpověď byla správná, v běžné praxi si vybíráme mezi těmito odpisy, je jen na poplatníkovi, které si zvolí. Časové odpisy Jiné, tzv. časové odpisy, si nevybíráme… Pokud si… Zobrazit více »

Nehmotný majetek u FO

Vytvořil | 11 října, 2013

Je prý jednorázovým výdajem? Optimalizace FO v roce 2013 V tomto článku jsme v jeho závěru upozornili na fakt, že při prokazování daňových výdajů nelze uznat částky vynaložené na nový hmotný majetek. Do daní se pořizovací (resp. vstupní cena) promítne až prostřednictvím daňových nákladů. Hmotný vs. nehmotný majetek V dani z příjmů rozlišujeme, jestli se jedná o hmotný majetek (například… Zobrazit více »