Category Archives: Soubor mov. věcí

Soubor majetku

Jak se má správně účtovat? Soubor movitých věcí Jedná se o jednu z komplikovaných oblastí, se kterou si žádný modul majetku (součást účetního programu) neví rady. Metodika účetnictví Hovoříme o souboru hmotných movitých věcí („soubor“) ve smyslu účetních (a daňových) předpisů. Nápovědu, jak účtovat, naleznete v Českém účetním standardu č. 013. Účetní vs. daňové odpisy Vnitropodniková směrnice,… Read More »

Komponentní odpisy a daně

Nemají spolu nic společného… Komponentní odpisy Objevují se spíše u velkých auditovaných společností, které mohou již několik let používat zvláštní metodu účetních odpisů podle § 56a Vyhlášky. V těchto případech má účetní jednotka (poplatník daně z příjmů) problémy při určení základu daně. Podle ZDP je postup jasný: musí se základ daně stanovit, jako kdyby žádné komponentní odpisy… Read More »

Počítačová síť

Pořizujeme počítačovou síť, jak bude odpisována? Soubor movitých věcí Předpokládáme, že firma si pořizuje x počítačů, monitorů, zálohovací zařízení, server… Většinou se taková „počítačová síť“ odpisuje jako jeden majetek, tj. hmotný majetek pro daň z příjmů (dlouhodobý hmotný majetek pro účetnictví). Soubor movitých věcí bude mít v modulu majetku jen jednu kartu. Odpisová skupina se určí podle… Read More »