Archiv kategorie: Zůstatková cena

Zůstatkové ceny majetku

Vytvořil | 9 června, 2017

Jak jsme se zmínili v jednom z nedávných článků, pouze auditované účetní jednotky mívají jiné účetní a daňové odpisy, návazně vzniká rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou. Význam rozdílu ÚZC a DZC? Pomineme-li přístup auditora nebo uživatele účetní závěrky: správné vyjádření hodnoty odpisovaných aktiv a promítnutí „ne“přímých daňových vlivů přes odloženou daň, jedná se o přímý… Zobrazit více »

Nová přístavba a daně

Vytvořil | 30 května, 2016

A částečná likvidace Jak je to se zůstatkovou cenou? Pokud dotaz míří k následující situaci: Realizuje se nová přístavba s tím, že část „staré“ budovy se zlikviduje…, je daňové řešení jednoduché. Zůstatková cena Nelze ji odúčtovat do nákladů. Stává se součástí pořizovací ceny nové stavby – nebo případně technického zhodnocení. Nejedná se o opravy. Daňový režim Je… Zobrazit více »

Nájem a technické zhodnocení

Vytvořil | 21 dubna, 2015

Končí nám smlouva a nevíme co s TZ? Nájemce a TZ Zákon o daních z příjmů obsahuje poměrně jasná ustanovení týkající se technického zhodnocení („TZ“) hrazeného nájemcem. 🙂 Z dotazu dovozujeme, že nájemce měl písemný souhlas k daňovému odpisování. V daňových přiznáních měl poplatník oprávněně uvedeny daňové odpisy. A tak nyní – při ukončení nájemní smlouvy – řeší, jak… Zobrazit více »

Daňové vyřazení majetku

Vytvořil | 8 prosince, 2014

Je zůstatková cena uznána? ANO i NE… Trochu alibistická odpověď je zcela na místě, protože v dotaze nebyly uvedeny důvody vyřazení daňově odpisovaného hmotného majetku. Zůstatková cena Samozřejmě může být uznán pouze daňová zůstatková cena, nikoliv účetní zůstatková cena. 🙃 Kdyby se jednalo například o dar, škodu, její uznání je komplikovanější. Pokud takový majetek darujeme, daňová… Zobrazit více »

Reklamace u DHM

Vytvořil | 25 listopadu, 2014

Dodavatel uznal reklamaci a poslal „staronový“ stroj. Reklamace nového majetku Jeden z nejzajímavějších dotazů na přednášce se týkal následující situace. Společnost pořídila v roce 2013 nový stroj. Byla uplatněna reklamace a v záruční době zahraniční dodavatel vše vyřídil v letošním roce výměnou za jiný stroj (který má velmi podobné technické parametry). Cena se nezměnila. Účetní a daňový postup Nemáme… Zobrazit více »

Zůstatkové ceny a NM

Vytvořil | 18 srpna, 2014

Jak může vzniknout rozdíl u časových odpisů? Účetní vs. daňové odpisy Na toto téma a navazující rozdíly zůstatkových cen, jsme již publikovali několik článků. Nehmotný majetek („NM“) Pro daňové účely uplatňujeme u NM skutečně časové odpisy a ve většině případů má odpisový plán následující podobu: účetní odpisy se rovnají daňovým… Potom opravdu nevznikne rozdíl mezi… Zobrazit více »

Účetní nebo daňové odpisy

Vytvořil | 8 července, 2013

Od letošního roku používáme nové účetní odpisy se zbytkovou hodnotou. Jak máme upravit účetnictví pro daně? Odpověď je velmi jednoduchá – nic se nezměnilo – korekci účetního výsledku hospodaření na základ daně provádíte stejně! 🙂 To je jistě příjemné zjištění. Zbytková hodnota Z dotazu vyplývá, že účetní jednotka změnila metodiku odpisování v souladu s účetními principy… Zobrazit více »

Daňové vs. účetní odpisy

Vytvořil | 27 prosince, 2012

Musíme upravit výši účetních odpisů na daňové? Daňové odpisy Daňové odpisy („DO“) jsou stanoveny zákonem o daních z příjmů a nemají v zásadě „nic“ společného s účetními odpisy („ÚO“), které mají vyjádřit oprávkami (odpisy) míru opotřebení. Rozdíl DO a ÚO Vznikající rozdíl mezi odpisy se vám projeví: v daňovém přiznání, v němž provedete korekci, neboť lze uznat jen daňové odpisy,… Zobrazit více »

Má vliv na daně odpisování se „zbytkovou hodnotou“?

Vytvořil | 26 června, 2012

Podle směrnice jsou nastaveny účetní odpisy tak, že 5 až 20 % hodnoty není odepsáno. „Zbytková hodnota“ Účetní jednotka zřejmě podléhá povinnému auditu účetní závěrky a využívá jednu z možností danou českými účetními předpisy. Prostě a jednoduše, účetní odpisy (oprávky) jsou v programu nastaveny tak, že část pořizovací ceny není a nebude účetně odepsána. Podkladem je směrnice… Zobrazit více »

Jak se uplatní účetní zůstatkové ceny v daních?

Vytvořil | 16 května, 2012

Na základě účetní závěrky připravujeme podklady pro daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Zůstatkové ceny Nevíme si rady, resp. není nám zcela jasné, jak je to s uznáním účetní zůstatkové ceny ve dvou následujících případech: darovali jsme starý počítač a monitor, ztratil se jeden notebook. Účetní vs. Daňová zůstatková cena Pokud se jedná o… Zobrazit více »