Category Archives: Zůstatková cena

Zůstatkové ceny majetku

Jak jsme se zmínili v jednom z nedávných článků, pouze auditované účetní jednotky mívají jiné účetní a daňové odpisy, návazně vzniká rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou. Význam rozdílu ÚZC a DZC? Pomineme-li přístup auditora nebo uživatele účetní závěrky: správné vyjádření hodnoty odpisovaných aktiv a promítnutí „ne“přímých daňových vlivů přes odloženou daň, jedná se o přímý… Read More »

Nová přístavba a daně

A částečná likvidace Jak je to se zůstatkovou cenou? Pokud dotaz míří k následující situaci: Realizuje se nová přístavba s tím, že část „staré“ budovy se zlikviduje…, je daňové řešení jednoduché. Zůstatková cena Nelze ji odúčtovat do nákladů. Stává se součástí pořizovací ceny nové stavby – nebo případně technického zhodnocení. Nejedná se o opravy. Daňový režim Je… Read More »

Nájem a technické zhodnocení

Končí nám smlouva a nevíme co s TZ? Nájemce a TZ Zákon o daních z příjmů obsahuje poměrně jasná ustanovení týkající se technického zhodnocení („TZ“) hrazeného nájemcem. 🙂 Z dotazu dovozujeme, že nájemce měl písemný souhlas k daňovému odpisování. V daňových přiznáních měl poplatník oprávněně uvedeny daňové odpisy. A tak nyní – při ukončení nájemní smlouvy – řeší, jak… Read More »

Daňové vyřazení majetku

Je zůstatková cena uznána? ANO i NE… Trochu alibistická odpověď je zcela na místě, protože v dotaze nebyly uvedeny důvody vyřazení daňově odpisovaného hmotného majetku. Zůstatková cena Samozřejmě může být uznán pouze daňová zůstatková cena, nikoliv účetní zůstatková cena. 🙃 Kdyby se jednalo například o dar, škodu, její uznání je komplikovanější. Pokud takový majetek darujeme, daňová… Read More »

Účetní nebo daňové odpisy

Od letošního roku používáme nové účetní odpisy se zbytkovou hodnotou. Jak máme upravit účetnictví pro daně? Odpověď je velmi jednoduchá – nic se nezměnilo – korekci účetního výsledku hospodaření na základ daně provádíte stejně! 🙂 To je jistě příjemné zjištění. Zbytková hodnota Z dotazu vyplývá, že účetní jednotka změnila metodiku odpisování v souladu s účetními principy… Read More »

Má vliv na daně odpisování se „zbytkovou hodnotou“?

Podle směrnice jsou nastaveny účetní odpisy tak, že 5 až 20 % hodnoty není odepsáno. „Zbytková hodnota“ Účetní jednotka zřejmě podléhá povinnému auditu účetní závěrky a využívá jednu z možností danou českými účetními předpisy. Prostě a jednoduše, účetní odpisy (oprávky) jsou v programu nastaveny tak, že část pořizovací ceny není a nebude účetně odepsána. Podkladem je směrnice… Read More »