Category Archives: Pozemek

Koordinační výbor duben 2016

Základní témata KOV KDP Jak jsme Vás již informovali, na stránkách daňové správy jsou k dispozici velmi zajímavé materiály týkající se daní. Jedná se o zápisy z Koordinačních výborů, jednání zástupců Komory daňových poradců s vedoucími pracovníky daňové správy. Duben 2016 Z dubnového zápisu upozorňujeme na následující témata: Uplatnění DPH při převodu pozemků, popis problému je uveden, ale bohužel… Read More »

Pozemek u PO/FO

Je daňovým nákladem? ANO Není již nutné, aby při prodeji pozemků byla testována prodejní cena s pořizovací cenou prodávaného aktiva. Uznáváme pořizovací cenu pozemku jako daňový náklad, proto může být vykázána také ztráta. Fyzické osoby Pokud bychom ale řešili tento problém u podnikající fyzické osoby (§ 7 ZDP), v takovém případě ztrátu neuznáme. Ostatní příjmy Dodejme, že… Read More »

Prodej pozemku a daňový náklad

Platí jen „do výše prodejní ceny“? ANO i NE Přestože je dotaz jednoznačný, odpověď je různá, neboť novinka v této oblasti se týká jen právnických osob. Ztráta z prodeje pozemků Nebyla dříve uznána a opravdu jsme vždy testovali, za kolik byl ten který pozemek prodán. 🙂 To již neplatí pro právnické osoby. Uznáváme pořizovací cenu pozemku jako… Read More »

Kdy lze uznat zůstatkovou cenu?

Jedná se o konkrétní dotaz poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který podniká a plánuje do konce letošního roku prodat jednu ze svých provozoven včetně pozemku. Obava, že na konci roku bude zbytečně zvýšen základ daně, je na místě. Nahlédneme do zákona o daních z příjmů a zkontrolujeme, jaká pravidla platí v tomto konkrétním příkladu. 🙂 Zůstatková… Read More »