Category Archives: Přeměny společností

TZ a Pronájem

Koordinační výbor 06/2016 Technické zhodnocení a pronájem – fúze Téma někdy jednoduché, jindy zapeklité, neboť se aplikují zejména následující ustanovení ZDP: U pronajímatele problém nepeněžního příjmů podle § 23/6, a u nájemce možnost daňového odpisu TZ (§ 28/3) a daňová účinnost zůstatkové ceny (§ 24/2/tb). Diskuse MF a KDP v 06/2016 Z Koordinačního výboru ze dne 15.… Read More »

Audit mimořádné závěrky

Musíme si nechat auditovat tuto závěrku? Odpověď: Nevíme… Na takto jednoduše položenou otázku neznáme odpověď. Typy mezitímní závěrky Mimořádné (mezitímní) závěrky jsou různého typu. Platí povinnost ověření auditorem, pokud tak ukládá zejména Obchodní zákoník – a je tomu tak většinou u přeměn společností. Společníci s.r.o. pánové Novák, Nováček a Novotný se rozhodli, že prodají obchodní… Read More »

Jaký je rozdíl mezi Opravnou položkou k nabytému majetku a opravnou položkou?

Nejedná se o stejný způsob úpravy hodnoty majetku? Opravná položka k nabytému majetku („OPNM“) OPNM může mít pro mnohé na první pohled stejný význam jako běžné opravné položky, které účtujeme k majetku, zásobám, pohledávkám. Ve skutečnosti jde o úplně jiný účetní institut, zpravidla se jedná o korekci hodnoty finanční investice, která se objevuje při přeměnách společností a… Read More »