Category Archives: Spoluvlastnictví

Nájem a spoluvlastníci

Další dotaz na BLOGu se týká jen na první pohled komplikované situace. 🙂 Pánové Pavel a Petr jsou spoluvlastníky činžovního domu, který pronajímají. Pan Pavel podal daňové přiznání v březnu a uplatnil v § 9 ZDP prokázané výdaje. Ale druhý spoluvlastník má zařízen odklad daňového přiznání. Jak bude vypadat DDZ pana Petra? Myslíme tím dílčí daňový… Read More »

Optimalizace a spoluvlastnictví

Snížení daně je možné, ale ne ve všech případech. Spoluvlastníci Mají-li fyzické osoby příjmy jako spoluvlastnici, mohou postupovat v roce 2013, tj. v daňovém přiznání za minulý rok, podle ustanovení § 11 ZDP. O co se jedná? Spoluvlastníci si logicky rozdělují: příjmy, a výdaje, podle spoluvlastnických podílů. 🙂 Spoluvlastníci mají právo na základě písemné smlouvy si „skutečné“… Read More »