Category Archives: Mezitímní úč. závěrka

Kdy je nutná mimořádná závěrka?

Mimořádná (mezitímní) závěrka je většinou povinná u přeměn společností. Mezitímní závěrka Trochu si dotaz zjednodušíme a jinou, než běžnou („roční“) závěrku nazveme „mezitímní účetní závěrkou“. 🙃 Je povinností ji sestavit například u fúzí (přeměn společností. Likvidace společností Sestavují se také u likvidací společností, již při vstupu společnosti do likvidace a nezapomeňte, že zde platí velmi… Read More »

Závěrka ke konci června

Z důvodů prodeje jednoho obchodního podílu sestavujeme zvláštní závěrku. Jaká jsou pravidla pro tuto závěrku? Máte pravdu, vskutku jde o zvláštní účetní závěrku, v účetní terminologii Mezitímní (mimořádnou) závěrku. Mezitímní závěrka Protože cílem takové závěrky není kompletní účetní závěrka a daňové přiznání, je obecným pravidlem, že při účetní uzávěrce „k této závěrce“ použijeme přiměřeně obdobné postupy.… Read More »

Mezitímní účetní závěrka

Našli jsme několik článků k závěrce, ale nyní zpracováváme mezitímní závěrku. Účetní závěrka V běžné praxi hovoříme o řádné účetní závěrce, která je sestavována k rozvahovému dni. Zpravidla se jedná o účetní období kalendářního roku a zpracováváme ji proto k 31. 12. – naposledy to bylo k 31. 12. 2011. 🙂 Nenechme se zmást, závěrka je skutečně k Silvestru, ale… Read More »

Prodej obchodního podílu a závěrka

Jakou závěrku máme zpracovat ke konci června, k datu prodeje obchodního podílu? Obchodní podíl Pokud jeden společník prodává obchodní podíl druhému (nebo jinému subjektu), často se zpracovává účetní závěrka. Hovoříme o tzv. mezitímní účetní závěrce, pro kterou nejsou účetními předpisy specifikovány jasné postupy. To je výhodou i nevýhodou. Například neuzavíráme účetní knihy a rozsah této… Read More »

Prodej obchodního podílu a FO

Je určitě příjemné, pokud se někomu podaří výhodně prodat obchodní podíl. Odvrácenou stránkou je povinnost příjem zdanit – nebo lze uplatnit osvobození od daně z příjmů? Jak vyplývá z předchozího odstavce, prodej obchodního podílu, v dotazu klienta se jednalo o ukončení účasti na jím založené společnosti s ručením omezeným, je předmětem daně z příjmů fyzických osob. 🙂 Na úvod… Read More »