Category Archives: Virtuální měna

Operace s „kryptoměnami“ a DANĚ?

Téma, které sice zajímá jen úzký okruh poplatníků, nicméně daňové aspekty obchodování s „virtuální měnou“ jsou stále předmětem odborných diskusí. 🙃 INFO Finanční správa Proto vítáme informaci FinS k této problematice, řeší se pojmosloví, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických a fyzických osob. Dále krátce citujeme: „Pro posouzení daňové povinnosti jsou zásadní tyto okruhy činností, které… Read More »