Category Archives: Vlastní kapitál

Vklad do Základního kapitálu

Jaká varianta je lepší, vklad nemovitosti do základního kapitálu nebo zavázat společníka k „příplatkové“ povinnosti. Dotaz na BLOGu Tak zní zjednodušeně dotaz zveřejněný na BLOGu. Právo, účetnictví a daně Autor si nedovolí posuzovat právní aspekty. Pokud si však v zadání doplníme, že společník neplánuje „zpětvzetí“ vložené nemovité věci, domníváme se, že nejrozumnější je vklad do základního… Read More »

Základní kapitál

Účtování vkladu do ZK. Právo Pokud v letošním roce řešíte založení obchodní společnosti nebo vklady do základního kapitálu („ZK“), musíte být obezřetní, protože platí nové právní normy, Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. 🙂 Přes výše uvedené v účetnictví používáme běžně zavedené postupy. Účetní operace Jsou u vkladu do základního kapitálu jednoduché: pohledávku zaúčtujeme MD 353/D… Read More »

Účtování do vlastního kapitálu

A jaký je vliv na základ daně. Účtování na skupiny 41 a 42… Není jasné, jakou účetní operaci má tazatel na mysli. Je možné, že se jedná o realizaci varianty účtování oprav minulých let do rozvahy. Je jasné, že samotným účtováním nekončí případné daňové povinnosti. Bude nutné vždy prověřit, jestli nemá být upraven základ daně.… Read More »