Category Archives: DPH Zahraničí

Kde je při dovozu odvod DPH v EU?

Komplikovaný titulek? Nikoliv, skutečně existují případy, kdy se u celního režimu „42“ na území jiných členských států EU postupuje specificky. Je totiž dovoleno, jsou-li splněny přísné podmínky, aby nastala situace: dovoz zboží je v konkrétním (jiném) členském státě EU, ale daň z přidané hodnoty je přiznána v České republice. Kontroly FÚ Doložení všech podmínek plánuje nyní více kontrolovat… Read More »

DUZP a služby z EU (2)

Navazujeme na včerejší článek. Doplníme si, že daňový doklad byl vystaven poskytovatelem služby v listopadu, ale služba jako taková byla realizována „až“ v prosinci. Den D Pokud platí, jak jsme již uvedli, odkaz na obecný § 21 zákona o DPH, tak u standardních služeb je podle odstavce třetího DUZP: „…nebo dnem vystavení daňového dokladu…, a to tím… Read More »

DUZP a služby z EU (1)

Reagujeme na aktuální dotaz a rozebereme si, jak je to s DUZP – správněji v tomto případě se dnem, kdy je nutné přiznat plnění (daň)…. Dodavatel z EU Obchodní partner poskytl službu například v listopadu, ale „daňový doklad“ (fakturu) vystavil „až“ v prosinci. Předpokládáme, že místo plnění je stanoveno podle § 9 a násl. zákona o DPH, tj. v tuzemsku, proto… Read More »

DPH u faktury pro slovenského partnera

Následující příklad se objevuje běžně, přesto se vyskytují chyby při určení režimu DPH. Reagujeme též na aktuální dotaz. Prodej zboží slovenskému plátci Zboží prodává tuzemský plátce („A“) osobě registrované k dani na Slovensku („B“), ale zboží je odesláno (přepraveno) třeba z Třeboně do Jindřichova Hradce jinému českému plátci („C“). Řešení V úvahu musíme vzít následující ustanovení zákona o… Read More »

DPH standardně, ale Intrastat jednodušeji…

DNES se odevzdávají klasickým způsobem Daňová přiznání k DPH a související Kontrolní hlášení. ALE… Příjemnou zprávou je, že výkaz „Intrastat“ je nyní nově možné zpracovat „zjednodušeně“! 🙂 „Zpravodajské jednotky“ Tento výkaz povinně připravují vyjmenované subjekty o vztazích mezi ČR a jinými členskými státy EU. Zjednodušení? ANO – při splnění stanovených parametrů bude možné zpracovat jen… Read More »

Provozování E-shopu a DPH

Odpovídáme, ale jen krátce na aktuální dotaz. Důvodem je skutečnost, že se jedná o komplikovanou oblast, což je umocněno neschopnou vládou 🙃, protože platí v EU nová pravidla od 1. 7. 2021, která jsou závazná i pro Českou republiku (a novela zákona o DPH stále není účinná). Co je třeba splnit? Osoba povinná k dani bude uskutečňovat:… Read More »

Nový režim pro drobné dovozy (A E-SHOPY)

Už jsme vás několikrát informovali o problémech způsobených neschopnou vládnou a resortem Financí, neboť v EU platná pravidla od 1. 7. 2021 nejsou promítnuta v tuzemském zákoně o DPH. 🙃 Dovozy do 22 EUR Na tento nepořádek reaguje aktuální sdělení Finanční správy. Citujeme jen krátce: „DPH u dovozu zboží do 22 EUR ze třetích zemí od července… Read More »

Změny DPH u e-commerce

Nenechte se zmást titulkem, jedná se o novinku týkající se uplatňování DPH u elektronického obchodování, která je účinná za dva měsíce, a to od 1. 7. 2021. E-shop aj. Konkrétně jde o vztahy v EU, resp. určení “místa plnění”, tj. členského státu zdanění především při prodeji zboží u subjektů, kteří uskutečňují prodeje do jiných členských… Read More »

BREXIT a DPH z Velké Británie

Průběžně se dolaďují problémy související s Brexitem v oblasti daně z přidané hodnoty, viz naše předchozí články. Vracení DPH z Velké Británie S tím souvisí též možnost získat zpět daň z přidané hodnoty. Termín 31. 3. 2021 se blíží…! 🙃 INFO Finanční správy Citujeme z aktuální Informace: “Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří… Read More »

Služby z EU a den D (1)

Odpovídáme na dotaz k problematice, kdy je povinností tuzemského plátce přiznat plnění – „den D“ – u služeb poskytnutých z jiného členského státu EU. Teorie Nájem movitých věcí je skutečně pro účely daně z přidané hodnoty podřazen do kategorie „poskytování služeb“. Tuzemský plátce je povinen postupovat podle § 24 zákona o DPH. Praxe V modelovém případu, popsaném v dotazu, přiznáváme… Read More »