Category Archives: ZZ_Archiv 2016

Daňové přiznání FO a PO

Připravili jsme Vám na víkend velmi krátký článek… 🙂 Pokud Vás totiž čeká dokončení účetních závěrek a daňových přiznání, připomínáme Vám, že k dispozici máte na našem BLOGu vzorové příklady. Daňové přiznání Pro Fyzické osoby jsou k dispozici příklady: na závislou činnost, a standardní tiskopis pro další jiné příjmy. A nezapomněli jsme také na DPPO. přiznání pro… Read More »

Opravné položky a daňové přiznání

Smysl opravných položek jsme si stručně vysvětlili ve včerejším článku. Je-li o nich v roce 2016 účtováno, zkontrolujte si jejich zohlednění v daňovém přiznání. Tiskopis DPPO Daňové opravné položky podle zákona o rezervách mohou výrazně snížit základ daně z příjmů právnických osob. Proto jim věnuje tiskopis DPPO samostatnou část Ca), v níž se uvádí informace o stavu těchto opravných… Read More »

Nehmotný majetek pro Fyzické a Právnické osoby

Reagujeme na aktuální dotaz k článku Tipy pro Právnické osoby. PO vs. FO Pro daňové účely musíme aplikovat tzv. časové odpisy, ale to se týká jen Právnických osob. 🙂 Pro Fyzické osoby existuje výjimka, neboť nehmotný majetek neodpisují, uplatní: vynaložené výdaje jako jednorázový daňový náklad! To platí, jestliže nevede Fyzická osoba podvojné účetnictví. Metodika časových odpisů… Read More »

Daňový víkend a další rady k DP

V klidu a s rozvahou vyplňujte daňová přiznání! 🙂 Aprílové žertíky Buďte opatrní, žádné aprílové žertíky do daňového přiznání nepatří! Přesto si zkuste víkend trochu odlehčit… Počasí má být krásné jarní. 🙂 Daňový víkend Vraťme se do reality. Každé políčko v tiskopise daňového přiznání vyplňujte obezřetně. Údaje uvedené v tiskopise musí být poplatník schopen prokázat. Termín je „až“… Read More »

7 NEJ v Daňovém přiznání Právnických osob… po druhé…

Obdobně jako pro Fyzické osoby, také pro poplatníky daně z příjmů Právnických osob navazujeme na předchozí článek a nabízíme dalších SEDM aktuálních TIPů, jak ušetřit na dani a správně vyplnit tiskopis DPPO. NOVÉ Tipy 🙂 Paušál 180 000 Kč (1) Až na tři vozy můžete využít výhodné „paušální“ náklady na PHM (jsou-li samozřejmě skutečně vynaložené nižší…). Viz… Read More »

7 NEJ v Daňovém přiznání Fyzických osob… po druhé…

Navazujeme na předchozí příspěvek, Vaše dotazy a nabízíme dalších SEDM Tipů a Rad pro optimalizaci daně z příjmů fyzických osob a ke zpracování aktuálního tiskopisu daňového přiznání FO. 🙂 Máte-li jakékoliv nejasnosti, zkuste si přes klíčové slovo nalézt příslušný článek pomocí funkce FullText, ale nejdříve nahlédněte do přehledu Kategorií, jestli se některá z nich neodkazuje na konkrétní… Read More »

7 NEJ v Daňovém přiznání Právnických osob

Tiskopis není pro rok 2016 v zásadě ve srovnání s rokem předchozím rozdílný. Přesto upozorňujeme na některé opakující se zbytečné chyby, které mohou vést i k vyšší dani. Nevíte-li si rady, nahlédněte do připraveného vzorového daňového přiznání. 🙂 Základní informace (1) Údaje na první straně se kopírují, vyplňují se automaticky bez potřebné kontroly. Správně odpovězte na všechny otázky,… Read More »

7 NEJ v Daňovém přiznání Fyzických osob

Zpracování daňového přiznání věnujte náležitou pozornost, uvádíme nejčastějších sedm omylů, kterých se poplatníci dopouští při vyplnění tiskopisu daňového přiznání Fyzických osob. 🙃 Pomůže Vám, k dispozici jsou nejen vzorová daňová přiznání, ale také několik Tipů – viz přehled Kategorií. 🙂 Identifikace aj. (1) Nutné je na první straně tiskopisu a také v záhlaví dalších stran označit správně… Read More »

Povinné zálohy na daň z příjmů!

DNES jsou splatné pravidelné čtvrtletní zálohy na daň z příjmů. 🙃 Jejich výši můžeme částečně ovlivnit „posunutím“ zákonného termínu pro podání daňového přiznání. Tato varianta se týká jak Fyzických osob, tak Právnických osob! 🙂 Výše záloh Je dána ustanovením § 38a Zákona o daních z příjmů. Přesto platí výše zmíněná rada – často stačí jen změnit zálohové… Read More »

Daňové přiznání pro Závislou činnost?!

Pro někoho se jedná možná o matoucí titulek, ale je pravdivý. 🙂 Roční zúčtování Má-li poplatník daně z příjmů fyzických osob pouze příjmy ze zaměstnání a nesplnil podmínky pro ideální variantu „zdanění“, kterou představuje roční zúčtování záloh, musí většinou podat daňové přiznání. „Nový tiskopis“ K dispozici je pro kalendářní rok 2016 nový tiskopis. Vlastně se nejedná o… Read More »