Archiv kategorie: DPPO 2016

Daňové přiznání FO a PO

Vytvořil | 30 června, 2017

Připravili jsme Vám na víkend velmi krátký článek… 🙂 Pokud Vás totiž čeká dokončení účetních závěrek a daňových přiznání, připomínáme Vám, že k dispozici máte na našem BLOGu vzorové příklady. Daňové přiznání Pro Fyzické osoby jsou k dispozici příklady: na závislou činnost, a standardní tiskopis pro další jiné příjmy. A nezapomněli jsme také na DPPO. přiznání pro… Zobrazit více »

Daňový víkend a další rady k DP

Vytvořil | 31 března, 2017

V klidu a s rozvahou vyplňujte daňová přiznání! 🙂 Aprílové žertíky Buďte opatrní, žádné aprílové žertíky do daňového přiznání nepatří! Přesto si zkuste víkend trochu odlehčit… Počasí má být krásné jarní. 🙂 Daňový víkend Vraťme se do reality. Každé políčko v tiskopise daňového přiznání vyplňujte obezřetně. Údaje uvedené v tiskopise musí být poplatník schopen prokázat. Termín je „až“… Zobrazit více »

7 NEJ v Daňovém přiznání Právnických osob… po druhé…

Vytvořil | 30 března, 2017

Obdobně jako pro Fyzické osoby, také pro poplatníky daně z příjmů Právnických osob navazujeme na předchozí článek a nabízíme dalších SEDM aktuálních TIPů, jak ušetřit na dani a správně vyplnit tiskopis DPPO. NOVÉ Tipy 🙂 Paušál 180 000 Kč (1) Až na tři vozy můžete využít výhodné „paušální“ náklady na PHM (jsou-li samozřejmě skutečně vynaložené nižší…). Viz… Zobrazit více »

7 NEJ v Daňovém přiznání Právnických osob

Vytvořil | 23 března, 2017

Tiskopis není pro rok 2016 v zásadě ve srovnání s rokem předchozím rozdílný. Přesto upozorňujeme na některé opakující se zbytečné chyby, které mohou vést i k vyšší dani. Nevíte-li si rady, nahlédněte do připraveného vzorového daňového přiznání. 🙂 Základní informace (1) Údaje na první straně se kopírují, vyplňují se automaticky bez potřebné kontroly. Správně odpovězte na všechny otázky,… Zobrazit více »

Umíme vyplnit Daňové přiznání právnické osoby?

Vytvořil | 3 března, 2017

Před víkendem jsme dobře naladěni, a tak Vaše odpověď zní ANO! 🙂 To znamená stejnou odpověď jako včera… Pokud byste měli nějaké problémy, prosím nahlédněte do vzorových daňových přiznání v Boxu Daň z příjmů – k dispozici jsou: DP DPPO za rok 2015 a DP DPPO za loňský rok. 🙂 Porovnáte-li oba příklady a vyplněné tiskopisy,… Zobrazit více »

Pololetní a čtvrtletní zálohy

Vytvořil | 15 prosince, 2016

Placení daní… Vánoční dárky nebo daně? Bohužel přednost má povinnost uhradit čtvrtletní nebo pololetní zálohy na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob. 🙁 Dnes má být tato záloha uhrazena… Záloha vs. nový výsledek Přestože očekáváte například za letošní rok – je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok – horší výsledky, a v březnu nebo v červnu příštího roku požádáte o přeplatek… Zobrazit více »

Nové tiskopisy

Vytvořil | 13 prosince, 2016

Daňová přiznání za rok 2016 Právnické osoby Probíhají účetní uzávěrky, fyzické inventury, kontrolují se účetní operace uskutečněné v průběhu letošního roku. Daně Vše směřuje k zjištění účetního výsledku hospodaření a samozřejmě základu daně z příjmů právnických osob. Tiskopisy DPPO K dispozici zatím nejsou nové tiskopisy pro právnické osoby! Příprava závěrky Nezapomeňte, že prvním krokem při zpracování DP je vždy kontrola: co bylo uvedeno… Zobrazit více »

Aktivní stará dohadná položka

Vytvořil | 8 prosince, 2016

Je (ne)daňová? Účetnictví vs. Daň z příjmů V jednom z článků jsme řešili zúčtování a daňový vliv „staré“ dohadné položky pasivní. Principy jsou shodné také pro dohadnou položku aktivní. Společnost eviduje aktivní dohadnou položku z roku 2015 týkající se náhrady škody od pojišťovny ve výši 80 000 Kč.Jednalo se o operaci MD 388/D 648, tj. zdaněnou v loňském roce. Závěrka 2016 Pokud byla například v letošním… Zobrazit více »

Odpis pohledávek

Vytvořil | 6 prosince, 2016

Uzávěrka roku 2016 Staré pohledávky Pomalu se připravují účetní závěrky, tj. probíhá proces účetních uzávěrek. 🙂 V účetnictví se provádí kontroly, na které nebyl celý rok čas… Saldokonto Klíčové je posouzení saldokonta, zjišťujeme jaký je stav „starých“ pohledávek. Pokud jsou skutečně nevymahatelné, nevyplatí se investovat do právních sporů, v souladu s účetními předpisy, například Českých účetním standardem č. 005, provedeme odpis těchto pohledávek.… Zobrazit více »

Stoprocentní daňová opravná položka

Vytvořil | 23 listopadu, 2016

K nevýznamné pohledávce Zákon o rezervách Navazujeme na dotazy na Blogu a nedávno publikovaný krátký článek k problematice uznávání vytvořených – tj. zaúčtovaných opravných položek. Dotaz je velmi jednoduchý, kdy můžeme tvořit 100% daňovou opravnou položku podle § 8c ZoR? 🙂 Odpověď je jasná – stačí splnit podmínky tohoto ustanovení: lze ji uznat k jednomu dlužníkovi, nejsou-li k němu… Zobrazit více »