Category Archives: EET 2016

Účtenková loterie

Až příští rok… 🙂 Kdy bude? Slíbená účtenková loterie – „účtenkovka“ – má být spuštěna podle posledních zpráv v polovině roku 2017. Plánovaný význam Citujeme: „Loterie má zákazníky motivovat k přebírání účtenek a tím zvýšit efektivitu systému evidence tržeb a podpořit řádný výběr daní.“ Skutečný význam Roční náklady budou astronomické, nejde totiž jen o výhry v plánované výši… Read More »

EET povinná registrace

Posunutí termínu Otázka je na první pohled nesmyslná, ale když nahlédneme do aktuálních informací publikovaných finanční správou, dozvíme se, že možná sankce nebude, pokud se “někdo” o nějaký ten den s registrací opozdil… 🙂 Pokud poplatník start EET nestihl, třeba z důvodů pozdního dodání pokladny apod., pošle údaje prý dodatečně… 🙁 Takový postup samozřejmě žádná právní norma neumožňuje.Skutečností… Read More »

EET: ANO/NE

Je možný odklad startu EET? Posunutí termínu Bohužel se možná někteří poplatníci zmýlili, když se domnívali, že lze Elektronickou evidenci tržeb odložit, neboť údajně neposkytují stravovací služby. 🙃 Ubytovací a stravovací služby Pro tyto služby platí termín 1. 12. 2016. Výjimka existuje, ale… 🙂 Podle Zákona o EET se jedná jednoznačně o spuštění EET k tomu datu. Ale Pokyn… Read More »

EET startuje

Kritický den Systém (ne)funguje? Praxe nejbližších hodin a dnů ukáže, jak jsou: daňová správa, prodejci (tj. poplatníci inkasujícící tržby v hotovosti) a veřejnost (zákazníci) připraveni na Elektronickou evidenci tržeb. Metodika? Je i není jasná. Některé body jsou vysvětleny v Pokynu správy daní, jiné jsou a ještě chvíli budou nejasné. Zmatek nad zmatek? Ano, je tomu tak v několika případech… Read More »

Další omyly MF

Nejde jen o dvojí účtenky Nekompetentní příprava EET Stále více se v předvečer spuštění Elektronické evidence tržeb potvrzují chyby daňové správy v procesu přípravy zákona o EET. 🙁 „Staronových“ problémů je celá řada, jde například o: „dvojí“ účtenky, nejasnosti kolem E-Shopů (co patři nebo nepatří do EET). A samozřejmě již diskutované rozpory mezi metodikou daňové správy – tzv. Pokynem a platným zněním… Read More »

EET a zmatené MF

Co bude platit? 🙃 Inciativa MF Finanční správa si zřejmě na poslední chvíli začíná uvědomovat, jak nesmyslné je plošné zavedení Elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí přišlo s iniciativou, plánem vyloučit z povinnosti k EET poplatníky fyzické osoby – drobné podnikatele, kteří: dosáhnou obratu max. 250 000 Kč, a dohodnou si tzv. paušální daň. Další omyl… Jedná se jen o další projev… Read More »

Nájem FO a EET

Obavy pronajímatelů z EET jsou na místě. Musí se poplatníci daně z příjmů fyzických osob registrovat k EET? Na tuto nepříjemnou otázku existuje poměrně jednoduchá odpověď: ANO – pokud mají takové příjmy zařazené v § 7 ZDP – „podnikání“. NE – jestliže příjmy daní podle § 9 ZDP. 🙁 Skutečně existuje přímá vazba mezi povinným režimem EET a podnikáním.… Read More »

EET a Farmáři

Co fyzické osoby? Mikulášské, vánoční trhy aj. Skutečně finišují přípravy na elektronickou evidenci tržeb, která startuje pro ubytovací a stravovací služby už za deset dnů. Zmatek nad zmatek 🙃 To si myslí mnoho fyzických osob, které s daněmi mají přece jen méně zkušeností. Farmáři Není to přesný výraz, ale máme v tomto případě na mysli prodejce na… Read More »

Nájem dlouhodobý/krátkodobý a EET

Obavy pronajímatelů z EET jsou na místě. KDY se poplatníci daně z příjmů fyzických/právnických osob registrovat k EET? Podle Pokynu správy daní by podnikatelé s příjmy z pronájmu měli být v režimu EET: jde-li o krátkodobé ubytování – již 1. 12. 2016, u dlouhodobého ubytování až 1. 3. 2018. Chaos v EET Je značný, například je obtížné určit, co je či není… Read More »

Nemocnice a EET

Kdy startují? Musí se zdravotnické zařízení podřídit EET? Dobrá zpráva se týká těch právnických osob, které jsou příspěvkovými organizacemi – pro ně totiž platí absolutní vyjmutí z režimu Elektronické evidence tržeb. 🙂 Jinými slovy Nemocnice, která je skutečně příspěvkovou organizací, se nezabývá zavedením EET bez ohledu na to, co vše činí a inkasuje v hotovosti. Aplikuje se… Read More »