Category Archives: ZZ_Archiv 2017

Optimalizujte svou daň z příjmů právnických osob

Podáváte daňové přiznání za kalendářní rok 2017 v prodlouženém termínu nebo máte povinný audit účetní závěrky? ANO, pak využijte červen na ověření variant optimalizace daně z příjmů právnických osob! Konkrétní RADY Na BLOGu jsme publikovali mnoho samostatných článků.🙂 Na některé náměty Vás znovu upozorňujeme: Daňové opravné položky Daňové rezervy. BLOG Je Vám k dispozici, snadno si najdete problémové… Read More »

Nedaňové náklady a výnosy

Pokračujeme v článcích týkajících se složitější problematiky – radíme účetním a také kolegům auditorům. 🙂 S titulkem nemůžete mít věcný problém, znáte-li jemnosti metodiky účetnictví a vazby na ZDP… Máme na mysli tituly zaúčtované na vrub nákladových účtů nebo ve prospěch výnosových účtů, které nejsou „daňové“. Navazujeme na předchozí články ke složitějším účetním operacím, které… Read More »

Audity účetních závěrek za rok 2017 finišují

Tisíce účetních jednotek zažívá perné jaro, počasí je nádherné, ale účetní závěrka a podklady pro auditora nepočkají… 🙃 Práva a přání Auditora Není podstatné, jestli Vaším statutárním auditorem je fyzická nebo právnická osoba. Auditor má vyjádřit výrok k Vaší účetní závěrce, a tak potřebuje x-podkladů, které se Vám někdy zdají zbytečné… Rozhoduje kvalita toho kterého Auditora,… Read More »

Převodové ceny a tiskopis DPPO

Pět minut po dvanácté informuje vedení daňové správy o novinkách týkajících se převodových cen. 🙃 Jedná se o přílohu k tiskopisu DPPO, a to k položce 12 I. oddílu („Příloha TP“ – transakce se spojenými osobami). Běžně se používá též výraz “Dotazník”. Sdělení Aktuálně se objevilo na webových stránkách tento týden. Zmíněny jsou následující dvě novinky – volně… Read More »

Daňové výhody pro Fyzické osoby a jejich prokazování

Poplatník daně z příjmů fyzických osob mohl za kalendářní rok 2017 využít mnoho titulů pro snížení své daňové povinnosti. Na většinu z nich jsme Vás včas upozornili. Jedná se například o: Slevu na manžela/ku Slevy na dani Školkovné atd. 🙂 Sleva na studenta a daňové zvýhodnění Aktuální dotaz na FB se týká následující situace. Na finančním úřadu… Read More »

Vzorová daňová přiznání FO i PO

Finišujete se zpracováním a odevzdáním daňových přiznání za loňský rok? Nevíte si rady, proto máte drobné zpoždění? 🙃 Poradíme Vám! 🙂 Na našem BLOGu naleznete vzorové příklady včetně vyplněných tiskopisů – vše v BOXu Daň z příjmů: DP DPFO pro příjmy ze zaměstnání, podnikání a pronájmu. DP DPFO jen pro příjmy ze zaměstnání, více zaměstnavatelů. DP DPFO… Read More »

Konečný termín pro podání daňových přiznání?

Velikonoční svátky nabídly prodloužení lhůty pro zpracování, resp. odevzdání daňových přiznání. 🙂 DNES je poslední den? ANO i NE… Proč NE? Připomínáme, že Daňový řád má upraveny některé sankce v daních tak, že „nevadí“, když budete mít s odevzdáním daňového přiznání a zaplacením daně problémy! 🙂 PLUS 5 Lze využít ustanovení § 252 Daňového řádu. 🙂 Pro… Read More »

Nezdaněné příjmy FO z prodeje nemovitostí (1)

Buďte bez obav, nenavádíme Vás k žádným nepravostem! 🙂 Osvobozený příjem Při prodeji nemovitého majetku se testuje, jestli se jedná o osvobozený příjem, je-li splněn časový test: dvouletý (§ 4/1/a ZDP) *1 nebo pětiletý (§ 4/1/b) *2. Ad 1*) Poplatník měl v rodinném domě bydliště po dobu dvou let bezprostředně před jeho prodejem. Prodal dům tři roky… Read More »

Příjmy z pronájmů a daně Fyzické osoby

Nejvíce dotazů je v poslední době od fyzických osob, které mají příjmy z pronájmu. Zřejmě jde také o příjmy, ze kterých se asi nejčastěji platí zbytečně daně… 🙃 Jak ušetřit na dani? 🙂 Proto znovu připomínáme několik daňových TIPů: Varianty dílčího daňového základu podle § 9 ZDP (1). Snížení příjmu o inkaso za služby (2). Volba zdanění… Read More »

Sdružení bez právní subjektivity a Paušál

Na téma sdružení (správně „společnost“) jsme uveřejnili již několik článků včetně informace o nové knize autora Blogu. 🙂 Sdružení a DPH Nejvíce problémů se objevuje aktuálně při řešení starého nebo nového modelu: Jestli má vše stále zařizovat jeden účastník (společník). Nebo Má každý vystupovat sám za sebe. Sdružení a Daň z příjmů Vraťme se však k dotazu… Read More »