Category Archives: Novely 2017 DPH

Aktuální povinnosti a novinky v DPH

V pondělí je další termín pro měsíční plátce daně z přidané hodnoty, jsou-li čtvrtletními plátci – právnické osoby mají též povinnost učinit úkon, a to podat Kontrolní hlášení… 🙃 V klidu mohou být pouze plátci fyzické osoby se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. 🙂 Pracovní víkend? Mnohé účetní tak čeká pracovní víkend. Budiž jim útěchou, že předpověď počasí není… Read More »

Sdružení a DPH po novele

Pozdě, ale přeci… 🙃 Daňová správa konečně uveřejnila avizovaný názor k fungování sdružení bez právní subjektivity po novele zákona o DPH. Sdružení Jedná se podle nového občanského zákoníku o: společnost (tj. sdružení) a aktivity společníků této společnosti (účastníků sdružení). Názor DS Tato Informace GFŘ je na rozdíl od jiných „zaručených“ výkladů (například k EET) podepsána. Popisuje témata:… Read More »

Přehled novinek v DPH

Novele zákona o DPH jsme věnovali několik článků, ty nejzajímavější najdete přes výběr kategorií (rubrik).  🙂 Orientace v zákoně o DPH Snadno a rychle se seznámíte se změnami, jestliže prolistujete novelu ZDPH, v níž jsou uvedeny všechny úpravy. INFO Daňové správy Základní přehled nabízí publikované dokumenty daňové správy. Doporučili jsme Vám soustředit se na nejdůležitější novinky: Sdružení… Read More »

Nezapomněli jste na novinky v DPH?

Plátce daně z přidané hodnoty je ve zvláštní situaci: Je-li měsíčním plátcem, připravuje daňové přiznání za červenec s tím, že předpokládá, že vše běží… ALE možná již došlo k nějaké chybě… 🙃 Novela zákona o DPH Informovali jsme Vás o novele a také o poměrně velmi dobře zpracovaných dokumentech Finanční správy. Zdá se, že odbor nepřímých daní –… Read More »

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

  Včera jsme Vás informovali o dokumentu Finanční správy k daňovému balíčku… Neméně zásadní jsou novinky u daně z přidané hodnoty, stejně jako u daně z příjmů se objeví problémy s účinností zákona a výkladem přechodných ustanovení… 🙃 Novinky v DPH Finanční správa nabízí vysvětlení v následujícím dokumentu: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2017/informace-gfr-k-uplatnovani-zakona-o-dph-8615 K dispozici je však více zdrojů: Informace GFŘ k aplikaci ustanovení §20a zákona… Read More »