Category Archives: Novely 2017

Novela a daňové odpisy?

Také toto téma začíná být zajímavé, neboť daňové odpisy jsou významnou položkou snižující základ daně, ať už poplatníků daně z příjmů fyzických nebo právnických osob. Daňové odpisy Zákon o daních z příjmů se zabývá daňovými odpisy v § 26 a násl. ustanoveních. Co je nového? Pro běžné poplatníky nenalezneme v novele žádnou zásadní novinku, vyjma níže zmíněné otázky… Read More »

Novela a daňové náklady?

Zájem o daňové novinky (novely) stoupá, a tak reagujeme na různé vaše podněty a budeme průběžně informovat o novelách daňových zákonů. Daňové náklady Pokud v praxi řešíme, jestli je nebo není některá zaúčtovaná položka daňově účinná, tj. zda je daňovým nákladem (výdajem), studujeme ustanovení §§ 24 a 25 zákona o daních z příjmů. Co je nového? Nevím,… Read More »

Daňové novely

Pomalu končí okurková sezóna a všichni se připravují na běžný pracovní proces. Pro účetnictví a daně to platí bezezbytku. Například vzdělávací agentury nás všechny „bombardují“ nabídkami různých seminářů k daňovým novelám. Mají pravdu… Jak „na daňové novely“? Máme pro Vás jednoduchou radu, nahlédněte do znění zákonů, v nichž jsou novinky zvýrazněny. Tuto možnost, bez dalšího hledání, Vám… Read More »

Novela zákona o rezervách

Odborná veřejnost se logicky nejvíce zaměřuje na novely daňových předpisů účinných od 1. července: Zákona o daních z příjmů, a Zákona o dani z přidané hodnoty. A co „daňové rezervy“ a „daňové opravné položky“? Právě tato dvě témata řeší zákon o rezervách (ZoR), který byl též novelizován. Rezervy Máme dobrou zprávu, pro podnikající poplatníky není žádná věcná… Read More »

Novela zákona o DPH a její účinnost

Daňové přiznání k DPH za druhé čtvrtletí nebo za zdaňovací období červen se podává „až“ zítra. Změn je celá řada… ALE účinnost zákona je od 1. 7. 2017, proto pro skutečnosti před tímto datem platí předchozí platné znění zákona o DPH. Co tedy platí 30. 06./01. 07. 2017? Musíme nahlédnout do přechodných ustanovení zákona, které obsahuje… Read More »

Sekce novely Daňových zákonů

Potřebujete se rychle seznámit s daňovými novinkami? Navazujeme na včerejší článek… 🙂 Porovnání novinek je obsahem sekce Novely – jde o následující právní normy: Daň z příjmů Zákon o rezervách Daň z přidané hodnoty Daňový řád Zákon o EET Zákon o účetnictví Není-li Vám „něco“ jasného: prostudujte staré a nové znění nebo nám napište… 🙂

Úplná znění zákonů

Letní období bývá v daních poměrně klidná. Letošní rok je výjimkou, protože vládnoucí garnitura v součinnosti s vedením MF nebyla schopna včas přijmout novely… 🙃 Orientujete se v novelách? Pro Vaši potřebu rekapitulujeme informace o novelách daňových zákonů. K dispozici jsou mimo jiné následující daňové a účetní zákony: Daň z příjmů Zákon o rezervách Daň z přidané hodnoty Daňový řád Zákon… Read More »

Daňové novely platí…?!

V polovině letošního roku nabývají účinnosti novely daňových zákonů. Neschopnost resortu financí, přes pohodlnou parlamentní většinu, vede k tomu, že se nyní řeší, co vlastně platí v daních v letošním roce… 🙃 Daňový balíček Změn je mnoho, proto se s nimi budeme průběžně seznamovat. Základní informaci nabízí Finanční správa s tím, že se již zkoumá, jaká ustanovení: (ne)budou účinná od 1.… Read More »

Novely 2017 a jiné novinky

Novely daňových zákonů jsou již prezidentem podepsány, ale čeká se na jejich zveřejnění ve Sbírce zákonů. Očekává se, že budou účinné od 1. 7.  2017 (a řada bodů za celý rok…). 🙃 K dispozici je například znění ze Senátu. Daň z příjmů FO Na druhé straně připomínáme, že některé důležité změny jsou platné a zkontrolujte si, jestli… Read More »

Skutečná účinnost novel…

Reagujeme na dotaz na BLOGu, protože termín schválení této poslední novely Zákona o daních z příjmů všem komplikuje život… 🙃 Jaký je rozdíl mezi Fyzickou a právnickou osobou? ANO, opravdu existuje – naše včera uvedená informace je správná… 🙂 Právnická osoba musí vycházet z platného znění zákona o daních z příjmů k prvnímu dni svého zdaňovacího období. To platí,… Read More »