Category Archives: DPH a KH 2018

Reverse charge a sazba DPH

Navazujeme na včerejší článek, v němž jsme řešili správnou sazbu daně u oprav. Jinak je tomu u zdanitelných plnění, které jsou v režimu přenosu daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Přenos daňové povinnosti Komplikace se sazbou daně někdy vzniká u daňových dokladů od stavebních firem. 🙃 Proč? V těchto příkladech není na daňovém dokladu vystaveném dodavatelem… Read More »

Sazba daně u stavebních prací

Po delší době se objevil dotaz týkající sazby daně u stavebně-montážní činnosti. Dotaz Jedná se o opravu kanalizace u školy. Dodavatel a sazba daně U daně z přidané hodnoty jsme zvyklí na pravidlo, že za sazbu daně zodpovídá „dodavatel“. Přesto je u oprav běžné, neboť se stavební firmy již v této problematice zorientovaly, že se akceptuje „jejich… Read More »

Čas na DPH, KH

Reagujeme krátce na opakující se dotazy, které se týkají termínu pro podání daňového přiznání k DPH a Kontrolního hlášení. Času máte dost… 🙂 Skutečně platí obecná zásada, je-li termín v sobotu/neděli, lhůta se prodlužuje. To znamená, že v klidu podáte výše zmíněné dokumenty „až“ v pondělí 26. listopadu. Kontrolní hlášení „není“ povinné Připomínáme, že: „nulové“ kontrolní hlášení nemusíte vůbec… Read More »

Nekonečné téma: Daň z přidané hodnoty v praxi

Připravujete daňové přiznání a kontrolní hlášení za září nebo třetí čtvrtletí, ale daní z přidané hodnoty se všichni zabýváme permanentně. Jde o problémy s vystavováním daňových dokladů, aby odpovídalo vše uzavřeným smlouvám. U dokladů přijatých zkoumáme, jestli splňují všechny náležitosti pro uplatnění nároku na odpočet DPH atd. 🙃 Naštěstí můžete využít náš BLOG! 🙂 Zdroje na BLOGu K dispozici… Read More »

Faktury stavařů pro Fyzické osoby (2)

Jak jsme správně uvedli minulý týden, faktury za stavební práce pro „soukromé“ fyzické osoby jsou vždy s daní z přidané hodnoty. 🙃 Reverse charge Omylem se mnozí domnívají, že by bylo možné v těchto případech fakturovat bez daně z přidané hodnoty. Přenos daňové povinnosti (“PDP”) lze aplikovat jen a jen mezi plátci daně z přidané hodnoty, jde o realizaci §… Read More »

Nárok na odpočet DPH u souběhu s osvobozeným plněním

K našemu týdennímu minikurzu v oblasti daní, uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty, si doplníme krátkou odpověď na jednoduchý dotaz. 🙂 Nová osvobozená plnění Čtvrtletní plátce DPH uskutečňuje od května osvobozené nájmy, dosud žádné takové plnění neposkytoval. Jaký je nárok na odpočet DPH u přijatých plnění? Rada Dotaz není vskutku složitý, i když se může na… Read More »

Následné Kontrolní hlášení

Jedná se vlastně o dodatečné kontrolní hlášení podle § 101f zákona o DPH. Podává se povinně, jestliže plátce zjistí pochybení po uplynutí lhůty k podání KH. 🙃 Dotaz Plátce zjistil nepřesnost v již podaném kontrolním hlášení a neví, jak má správně postupovat. Opravné Kontrolní hlášení Kdyby byla chyba identifikována před uplynutím zákonné lhůty pro podání KH, odevzdá… Read More »

Jak reagovat na výzvu u KH?

Téma výzev u Kontrolního hlášení jsme několikrát řešili. Dotaz Je velmi jednoduchý, plátce nepodal kontrolní hlášení, využil tohoto práva podle platného znění zákona o DPH: Není povinností podávat „nulové“ Kontrolní hlášení. 🙂 Výzva Na výzvu, proč nebylo Kontrolní hlášení, musí se reagovat: Do pěti pracovních dnů podle § 101g/3 ZDPH. Řešení Jste-li přesvědčení o správnosti… Read More »

Opakujeme KH není DP

Nebojte se, titulek snadno vysvětlíme a s pozitivním závěrem! 🙂 Dobrá zpráva Skutečně platí, že: KH = Kontrolní hlášení, Není DP = Daňové přiznání k DPH. RADA Proto také platí následující závěr – odpověď na opakující se dotazy: Nemáte-li „nic“ za stanovené sledované období, nemusíte Kontrolní hlášení podávat. 🙂 Nahlédněte do našich dříve publikovaných článků – viz… Read More »

Daňový pátek, ale není Třináctého…

DNES je pravidelný význačný termín, a to pro podávání Daňových přiznání k DPH a Kontrolních hlášení. 🙃 ALE také GDPR… Startuje též účinnost aktuálních předpisů pro ochranu osobních údajů. Doporučujeme Vám postupovat podle našich jednoduchých rad. 🙂 ALE není Třináctého… Naštěstí není „Pátek 13.“ a tak určitě vše zvládnete. 🙂 Daň z přidané hodnoty Termín je jasný, nelze… Read More »