Category Archives: DPPO 2018

Audit a termín podání DP za rok 2018

Musíte skutečně do Apríla podat daňové přiznání, „nejste“ pod Auditem? Opravdu každý rok se musí u menších firem ověřit, jestli je/není povinností účetní závěrku auditovat. 🙃 Parametry Provádíme kontrolu následujících ukazatelů: Rozvaha/40 Mio Kč, Obrat/80 Mio Kč a počet 50 zaměstnanců. Kontrola rozvahy Nesmíte se splést u rozvahy, neboť se nejedná o částku „brutto“. Počítáme… Read More »

Kategorie účetní jednotky a tiskopis DPPO

V účetnictví rozlišujeme několik kategorií (typů) účetních jednotek u podnikajících subjektů, dlouhá léta jsme je dělili na auditované a „ostatní“… 🙂 Nová kritéria Nezapomeňte si nyní, při dokončení účetních uzávěrek, tj. zpracování kompletní účetní závěrky za účetní období kalendářní rok 2018: zkontrolovat, jaký je Váš typ za loňský rok, a zda nedochází ke změně pro rok… Read More »

Co s inventarizačními rozdíly?

Minulé pondělí jsme Vám připomněli povinnost zajistit fyzické inventury. 🙂🙃 Není divu, že následuje dotaz: Jak je to s inventarizačními rozdíly (jak se účtují)? Účetnictví Účetní operace jsou jednoduché a srozumitelné: Manka účtujeme na MD 549, a Přebytky na D 648. Analytická evidence Pro účely daně z příjmů si zvolíme analytickou evidenci pro položky a) daňové a… Read More »

Závěrky a Fyzické inventury

Prosinec je pro všechny účetní velmi náročný, příprava Vánoc a k tomu účetní uzávěrky, máte-li účetní období kalendářní rok… 🙃 Fyzické inventury Jsou nedílnou součástí uzávěrek, naštěstí, kdybyste měli zásadní časové problémy, můžete je provést až do konce února příštího roku 🙂, a to podle ustanovení § 30/6/b zákona o účetnictví. Směrnice Neoblíbené slovo „Směrnice“ si můžete… Read More »

Placení silniční daně

V říjnu většinou bývá klid před bouří, z pohledu daní… 🙂 Připravují se závěrky, kontrolujeme, co je nového v účetnictví a daních – viz náš tip na přednášku. Případně již řešíte fyzické inventury… Daňové povinnosti Proto jich není mnoho, jedná se o: Silniční daň a Daň z přidané hodnoty, u které je termín čtvrtek 25. 10. Záloha na silniční… Read More »

Fyzické inventury v létě

Titulek se Vám zdá pošetilý, vždyť skoro všichni nyní řeší začátek školního roku a fyzické inventury se provádí na konci kalendářního roku. Start 1. září Název článku, ač je to pro mnohé účetní překvapivé, je správný. Podle účetních předpisů, zákona o účetnictví § 30/6, se fyzické inventury – je-li účetním obdobím kalendářní rok – provádí… Read More »

Inventarizační rozdíly a daně (audit)

Červen je ve znamení dokončování závěrek a daňových přiznání, u odkladů a auditovaných subjektů. Pokračujeme v miniseriálu, ve kterém radíme nejen účetním, ale také kolegům Auditorům. 🙂 Auditor vs. Účetní Pravdou je, že se auditoři často zaměřují na formální stránku auditu, vyplňují si „své“ různé tabulky a ve skutečnosti netuší, co je či není podstatného v předložené… Read More »

Hospodářský rok a daň z příjmů

Daňové přiznání se podává za zdaňovací období nebo jeho část, jak to vyplývá ze zákona o daních z příjmů, konkrétně u právnických osob podle § 38m a násl. ZDP. 🙃 Zdaňovací období Je definováno v § 21a ZDP. V drtivé většině případů je totožné s účetním obdobím. To platí také pro tzv. hospodářský rok, tj. účetní období, které… Read More »

Audit a Daně

Navazujeme na nedávný dotaz a publikovaný článek. Jaký je vztah „povinného auditu“ k dani z příjmů právnických osob? Významná je vazba: na termín podání DP a placení daně, a zálohy. Lhůta DPPO Klíčový je termín podání DP DPPO, neboť je automaticky v prodloužené lhůtě, má-li účetní jednotka povinný audit účetní závěrky: Pro někoho je to plus, je více… Read More »

Poslední termín inventur?

ANO, ač je to s podivem, máte-li účetní období kalendářní rok, DNES je poslední den pro zajištění fyzických inventur! 🙂 Termín (1) Podle zákona o účetnictví se fyzické inventury za kalendářní rok 2017 provádějí v termínu od 1. září 2017 do 28. února 2018. Účetnictví a daně Doporučujeme se při inventurách soustředit na následující oblasti. Mohou výrazně… Read More »