Členský příspěvek

Vytvořeno | 4 března, 2015

Je daňovým nákladem?

„Povinný vs. nepovinný příspěvek“

Na poslední přednášce ADKA se diskutovalo o daňové účinnosti tzv. členských příspěvků různým zájmovým profesním organizacím.

Povinné členství?

Je-li členství povinné, třeba u auditorské činnosti nebo daňovém poradenství, nevzniká žádný problém a příspěvky jsou automaticky daňovým nákladem podle ustanovení § 24/2/d ZDP.

Nepovinné členství?

Podle autora je u takových příspěvků nutné individuální posouzení – podle ZDP je kladná odpověď „ANO“ možná, jde-li „o nutnou podmínku k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti“.


Pan Pekař je shodnou okolností výborným pekařem, a aby zvýšil prestiž své živnosti, hradí si členství v Cechu pekařů.

Dodržuje etický kodex a další stanovené normy. Členství, byť nepovinné, lze klasifikovat jako „nutnou podmínku“ pro kvalitní výkon jeho činnosti.


Novela 2014

Bohužel se v novele Zákona o daních z příjmů objevila naprosto zbytečná komplikace.


Podle § 25/1/zo, kdyby měl Cech pekařů daný příspěvek osvobozen od daně, nelze u pana Pekaře členský příspěvek uznat jako daňový.


Všichni, kdo jsou členy nějaké obdobné organizace, musí oslovit svého partnera a zjistit, zda klasifikují příspěvky jako příjmy osvobozené od daně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *