Členský příspěvek

By | 28 srpna, 2014

A nekonečné diskuse, zda je daňovým nákladem…

Kritéria ZDP

Dostanete-li se do situace, v níž řešíte, co je nebo není daňovým nákladem („DN“) – v terminologii Zákona o daních z příjmů podle § 24/1:

  • „…výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelný příjmů…“

zkoumáte:

  • věcnou, a
  • časovou souvislost.

🙃

Zákon o daních z příjmů některé položky vylučuje (viz § 25) nebo různým způsobem limituje a podmiňuje jejich zohlednění v základu daně z příjmů.

Novela 2014

Text § 24/2/d ZDP byl novelou pro letošní rok upraven.

Ve většině případu se bude jednat o splnění podmínky podle písm. b):

  • „…právnické osobě…u níž členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti…“.

Vezmeme-li v úvahu jiné podmínky:

ad a) povinné členství ze zákona,

ad e) členství v Hospodářské a Agrární komoře,

členství pod písm. b) není povinné a je na uváze poplatníka, jestli „členství“ je skutečně nutné…

Jinými slovy – nabízí se optimistický výklad: z hlediska kreditu firmy a konkurence je nutné být členem „spolku pekařů“ atd… To znamená splnění obecného kritéria DN věcné souvislosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.