Co je nebo není Nehmotným majetkem?

Vytvořil | 5 června, 2018
  • Reagujeme na aktuální dotaz na BLOGu a připravili jsme stručné shrnutí k této problematice. 🙂

Nehmotný majetek (NM)?

Zkoumáme tento pojem zejména z pohledu daně z příjmů právnických osob.

Pravidla stanoví § 33a ZDP.

Řešení dotazu je podle našeho názoru následující:

  • Přístupový systém (bezpečností vložky, čipy) je dlouhodobým majetkem. Bez souvisejícího softwaru je nefunkční – proto se pro tuto část použije níže uvedená klasifikace podle účetních pravidel.

To znamená, že se bude jednat o hmotný majetek. Taková zařízení se většinou odpisují ve II. odpisové skupině.


Účetnictví

V účetnictví je definován Dlouhodobý nehmotný majetek ve Vyhlášce v § 6. Jde o položky s dobou použitelnosti více než jeden rok a od výše ocenění stanoveného účetní jednotkou. 🙂


Doplnění k řešení:

Dlouhodobým NM není podle § 6/6 Vyhlášky:

  • „…software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat…“.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *