Co je nejdůležitějšího v novele zákona o DPH?

By | 28 listopadu, 2011

Dotaz překvapivě není od účetní(ho), ale od občana, který se zajímá, jak je to vlastně se zdražením potravin a bytové výstavby, když je schváleno zvýšení daně z přidané hodnoty a zavedena jednotná sazba této daně.

Je pravdou, že novela zákona o DPH byla schválena a minulý týden podepsána panem prezidentem. A skutečně je tzv. snížená sazba daně z přidané hodnoty o čtyři procentní body vyšší, místo 10 % budou potraviny a jiné druhy zboží nebo služeb zdaněny 14% daní z přidané hodnoty.

Všeobecně se předpokládá, že dojde ke zdražení, zvýšení cen od 1. 1. 2012. O kolik?


Mohli bychom si provést jednoduchý propočet, pokud zboží (konkrétní potravina) stálo například 22 korun (základ daně 20,00 Kč, daň z přidané hodnoty 2,00 Kč), nově bude DPH ve výši 2,80 Kč (nebo zaokrouhlena na celé koruny). Cena by mohla být 22,80 nebo 23,00 Kč. Zvýšení je objektivně o osmdesát haléřů.


Jak se obchodníci postaví ke zvýšení sazby DPH, záleží na každém z nich. Nárůst může být pouze u DPH, ale většinou se v praxi setkáváme s tím, že se zaokrouhluje nahoru nejen daň a ceny rostou více, než odpovídá reálnému zvýšení daně z přidané hodnoty.

Pro bytovou výstavbu je zvýšení citelnější, protože se jedná o výrazně vyšší částky.


Plánovali jste v rodinném rozpočtu pořídit byt splňující kritéria „sociálního bydlení“ (jinak by platila základní 20% sazba DPH) za 2 000 000 Kč plus DPH? Původní cena včetně daně z přidané hodnoty byla 2 200 000 Kč. Po novém roce bude dodavatelem pravděpodobně účtována vyšší částka o 80 000 Kč.


Alespoň na závěr máme dvě dobré zprávy.

První je zpřesnění dotazu. Sjednocení sazeb DPH na 17,5 % je sice novelou zákona o DPH schváleno, ale je účinné až od 1. 1. 2013.

Druhou zprávou je upozornění, že zvýšení na 14 % platí od ledna příštího roku. Zaplatíte-li například zálohu na byt (se sníženou sazbou daně) v roce 2011 (musí být připsána na účet dodavatele do 31. 12. 2011), bude zdaněna „jen“ 10% daní z přidané hodnoty.

8 thoughts on “Co je nejdůležitějšího v novele zákona o DPH?

 1. Dominika

  Dobrý den, cht?la bych se zeptat zda si myslíte, že je pravd?podobné zrušení, ?i upravení (?ádn? schválenou novelou) sjednocení sazeb DPH na 17,5% ú?inné od 1.1.2013.

  Reply
 2. Josef

  Dobrý den, ze své praxe mohu konstatovat, že orientace v da?ových zákonech je stále obtížn?jší. Nové paragrafy p?ibývají, jiné se ruší. Domnívám se, že dnes nikdo neví, kolik novel p?ibude b?hem roku 2012 a co bude platit od 1.1.2013.
  M?žete mi prosím vysv?tlit výraz “sociální bydlení”?
  D?kuji

  Reply
 3. Ji?ina

  Dobrý den, cht?la bych se pozeptat jak by se m?lo ?ešit DPH u skonta na konci roku 2011 v p?ípad?, že nevíme p?esnou ?ástku skonta. ?ástka bude známa až v b?eznu 2012 z d?vodu spln?ní domluvených limit?. Podle novely DPH musí být DPH ze skonta odvedeno do konce roku 2011. Jak máme postupovat? D?kuji

  Reply
 4. Lenka

  Dobrý den,
  zajímalo by m?, zda p?i ukon?ení podnikání fyzické osoby budu muset vracet DPH za drobné výdaje ze stejného kalendá?ního roku, jejichž po?izovací cena nep?esáhla ?ástku 40.000,- K?. D?kuji za odpov??.

  Reply
 5. Michal A?

  Honzo, ahoj, tak doufám, že moje zpráva dorazí v po?ádku a držím palce. ?asem, až se zorientuji v nelehké problematice, se možná také na n?co zeptám.
  Zatím pouze držím palce.
  M.

  Reply
 6. Jan Ambrož

  Redakce
  Nejvíce vašich dotaz? se týká novely zákona o DPH platné od 1. 1. 2012 a dalších ustanovení, která jsou již ú?inná od 1. 4. 2012.
  Proto se redakce rozhodla zm?nit plánované “Téma týdne” a od pond?lí 6. 12. 2012 budeme publikovat další ?lánky s touto tématikou a zodpovíme vaše dotazy.

  Reply
 7. Jan Ambrož

  Redakce
  Novela zákona o DPH ú?inná od 1. ledna 2012 nezm?nila parametry pro tzv. sociální bydlení. Samoz?ejm? snížená sazba DPH bude již ve 14% výši.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.