Co je součástí „celého“ základu DPH?

Vytvořeno | 2 června, 2015

Vedlejší náklady u DPH

Základ DPH

Zákon o dani z přidané hodnoty poměrně pečlivě vyjmenovává, co vše souvisí s hlavním plněním, resp. co má být součástí základu daně.

Důvod je prostý, zabránit tomu, aby nedocházelo k záměně použitých sazeb DPH.

Vedlejší náklady

Podle § 36/4 se za vedlejší náklady považují „…zejména náklady na balení, přepravu, pojištěná a provize“.

Patří doprava vždy do základu daně?

Jak vyplývá z dotazu na našem Blogu, podle správce daní má být součástí základu daně také položka dopravy, kterou v rámci tzv. třístranného obchodu zajistila zahraniční špedice.

Dále správa daní požaduje účtování „pořízené“ dopravy na účet 504.

Traťová dodávka

Zde se edná o klasický příklad tzv. traťové dodávky. Žádné zboží nebylo dodavatelem přímo nakoupeno, skladováno.

Účetnictví

V tomto případě metodika účetnictví považuje za standardní účtování dopravy – její zprostředkování pro odběratele – přes rozvahové účty nebo účty MD 518/D 602.

Přefakturace dopravy

Nemůžeme tvrdit, že vždy platí přímá úměra: podle účetních metod se řídí daň z přidané hodnoty.

V tomto případě by tomu tak mělo být.


Jsou splněny podmínky pro přeúčtování ve smyslu například Českého účetního standardu č. 019, článek 3.1.3 a současně uplatnění § 36/11 ZDPH – tj. přefakturace v DPH.


Kdyby se jednalo o klasické dodání zboží ve smyslu prodeje třeba vlastních výrobků, faktura na dopravu od externího dodavatele by naopak součástí základu daně měla být.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *