Co je to “nová” Paušální daň?

Vytvořil | 10 prosince, 2020

Na otázku v titulku vám nabízíme krátkou odpověď podle tiskové zprávy resortu financí. Citujeme některé základní parametry:

Paušální daň mohou využít všechny OSVČ, které splní zákonem stanovené podmínky. K 1. lednu 2021 se zkoumá, zda poplatník:

  • je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové pojištění,
  • je OSVČ podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,
  • není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
  • nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období (rok 2020) neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.“

Výše daně

  • Je 5 469 Kč.
  • Minimální zdravotní pojistné je 2 393 Kč, sociální pojistné činí 2 976 Kč.

Naše RADA (1)

Rozhodování, zda zvolit tuto variantu, nebude jednoduché.

O výhodách a nevýhodách vás budeme včas informovat v dalších článcích. 🙂

Naše RADA (2)

Je stanoven nesmyslně velmi krátký termín – pondělí 11. 1. 2021 🙃 – vše si musíte v klidu promyslet!

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *