Co je to „zálohový koeficient v DPH“?

By | 5 září, 2012

A jak je to v situaci, kdy se musí nově stanovit.

Krácení nároku na odpočet DPH

Platí několik zásad pro fungování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. Uvedeme si jeden konkrétní případ.


Paní Nová je plátcem DPH a pronajímá byty fyzickým osobám (ze zákona o DPH se jedná o osvobozené plnění) a také podniká – pronajímá zahradní techniku (ze zákona jde o zdanitelné plnění).


🙃

Její paní účetní jí fakturuje s daní z přidané hodnoty, nárok na odpočet však musí paní Nová krátit.

Zálohový koeficient

V průběhu celého roku 2012, je-li čtvrtletním plátcem, použije zálohový koeficient. Nejedná se o nic jiného, než loňský vypořádací koeficient, tj. platný za celý rok 2011.


V roce 2011 měla paní Nová osvobozená plnění ve výši 200 000 Kč, zdanitelná plnění (bez DPH) činila 800 000 Kč. Zálohový koeficient je tedy 80 %.


Výpočet koeficientu

Opravdu není složitý, viz například článek:


V prvních třech zdaňovacích obdobích letošního roku uplatní paní Nová u faktur za účetnictví nárok ve výši 80 %.


Nárokuje částku 1 600 Kč u každé čtvrtletní faktury (10 000 Kč plus 2 000 Kč DPH).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.