Co platí u přenosu daňové povinnosti?

By | 18 září, 2012

Tazatel má na mysli reverse charge ve stavebnictví.

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty upravuje obecné podmínky pro aplikaci přenosu daňové povinnosti („PDP“) u stavebně montážních prací. Objektivně je to správné, zákon nemá řešit všechny nuance, které se mohou objevit.

Informace Generálního finančního ředitelství

Samozřejmě v praxi řešíme situace, na které nemusíme najít rychle správné řešení.

V článku:

jsme uvedli v plném znění poslední aktuální Informaci GFŘ, která se zaměřila u dané problematiky za „zatřídění“ služby do té které klasifikace, aby bylo možné navázat na zákon o DPH:

  • Je-li zatříděno do kódu CZ-CPA 41 až 43, jde o PDP.

Doporučujeme proto postupovat podle textu uvedené Informace a jen připomínáme, že došlo k několika změnám ve výkladech u reverse charge.


Pan Novák je plátcem DPH a provádí různé drobné práce. V červnu provedl drobné opravy – dveřního zavírače (jako takového) u dveří zabudovaných ve stavbě a podle dřívější informace GFŘ uplatnil reverse charge.

Obdobnou opravu si objednal jiný plátce v září – podle aktualizovaného názoru GFŘ jde o službu v kódu 95, proto přenos daňové povinnosti tentokrát neuplatní. Na daňovém dokladu uvede DPH na výstupu, kterou sám odvede do státního rozpočtu.


🙂

Domníváme se, že dojde k dalším výkladům, ale berme to s nadhledem. Na věcně stejné plnění bude mít pan Novák prostě v záznamní evidenci dva různé doklady.

One thought on “Co platí u přenosu daňové povinnosti?

  1. Jan Ambrož

    Vážení, máte-li náměty a dotazy, aktuálně například k článkům k reverse charge, zvolte raději formu komentáře (k článku, který Vás zajímá). Samozřejmě budeme i nadále reagovat na Vaše dotazy zaslané na adresu blog@adka.cz.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.