Co platí v reverse charge?

By | 27 listopadu, 2012

Není nám jasné, co patří nebo nepatří do režimu přenosu daňové povinnosti.

Zákon a výklady

Při přenosu daňové povinnosti ve stavebnictví („PDP“ nebo „reverse charge“) se máme řídit zákonem o DPH. Doporučujeme následující postup:

1)      Základní pravidlo je uvedeno v § 92e,

2)      Další podmínky nalezneme mimo jiné  v§ 92a.

Kritérium typ plnění

Dotaz směřuje k určení konkrétního zdanitelného plnění, jestli podléhá reverse charge či nikoliv.

🙃

Abychom našli správnou odpověď, nestačí nám výše uvedené paragrafy zákona.

Klasifikace CZ-CPA

Pokud plnění nenajdeme v kódech CZ-CPA 41 až 43, nahlédneme do výkladů – resp. odborných názorů správy daní.

Odkazujeme vás na řadu článků publikovaných na našem webu:

  • můžete potřebné sousloví zadat do „FullTextu“, nebo
  • si články vyberete přes seznam „Kategorií“.

🙂

Poslední nejdůležitější Sdělení Generálního finančního ředitelství naleznete v článku:


Máte-li jakékoliv problémy s již podanými daňovými přiznáními – nezapomeňte si důkladně přečíst poslední odstavec zmíněného Sdělení GFŘ:

„…postupovali jste v dobré víře…není nutné provádět opravy…“.


Nemělo však dojít ke zkrácení státního rozpočtu…

One thought on “Co platí v reverse charge?

  1. Dotaz na BLOGu

    Prosíme o vysvětlení, zda se tento přenos daňové povinnosti týká také plátce – neziskovky, a to u přístavby budovy, která je využívána souběžně pro hlavní i vedlejší činnost.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.