Co se závěrkou?

By | 15 dubna, 2013

Daňové přiznání jsme odevzdali, ale do kdy musí být svolána valná hromada?

Účetní závěrka

Z dotazu vyplývá, že předmětná právnická osoba – účetní jednotka (poplatník daně z příjmů právnických osob) – nepodléhá ze zákona auditu a účetní závěrka již byla zpracována. A bylo již na finanční úřad odevzdáno daňové přiznání DPPO.

Valná hromada

Jsme v oblasti práva, valná hromada musí schválit účetní hospodářské výsledek.

Termín je podle Obchodního zákoníku do šesti kalendářních měsíců, v daném případě tedy máte čas do konce června.

Zveřejnění závěrky

Nezapomeňte na povinnost účetní závěrku zveřejnit – měli byste tak učinit do konce měsíce následujícího po jejím schválení.


Společnost svolala valnou hromadu v dubnu a měla by do 30 dnů od schválení účetní závěrku zajistit její zveřejnění.


Praxe je jiná. Povinnosti zveřejnění by měly být zúženy jen na účetní jednotky s povinným auditem, čerpající dotace, zúčastňující se veřejných soutěží apod.

One thought on “Co se závěrkou?

  1. Eva

    Nejzažší termín pro zveřejnění účetní závěrky je do konce následujícího účetního období, a to bez ohledu na to, zda byla schválena. Povinost zveřejnění je splněna okamžikem předání rejstříkovému soudu.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.