Čtvrtletní záloha a nová daň

By | 11 března, 2015

Neřešíme jen zaplacení „nové“ daně…

„Nová“ záloha/“stará“ daň

Trochu zvláštní titulek, ale pravdivý:

  • Zálohy do zákonného termínu pro podání daňového přiznání za rok 2014 platíme podle poslední známé daňové povinnosti za rok 2013!

Případná čtvrtletní záloha je splatná v pondělí 16. března 2015 (neboť 15. března je neděle).

Zálohové období

Zálohy totiž hradíme v tomto tzv. zálohovém období – podle § 38 ZDP.


Obchodní společnost podala daňové přiznání za rok 2013 v březnu 2014.

Poslední známá daňová povinnost byla 160 000 Kč, proto je v zálohovém období povinnost platit zálohy ve výši 40 000 Kč.


Bude-li termín pro podání daňového přiznání za rok 2014 v březnu (správně 1. 4. 2015), zálohy jsou splatné: 15. 6. 2014, 15. 9. 2014, 15. 12. 2014 a 15. 3. 2015 (s případným přihlédnutím ke dnům volna).

One thought on “Čtvrtletní záloha a nová daň

  1. Blog

    Dotaz z Blogu: Je možné podáním DP, t?eba v únoru, zm?nit další (již p?edepsané) zálohy?
    ADKA: Bohužel nelze – viz další ?lánek publikovaný dne 19. ledna.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.