Další odklad ručení v DPH

By | 18 září, 2013

Zákon neplatí a je navržen nový termín!

Ručení DPH

O tomto daňovém institutu jsme Vás již mnohokrát informovali. Největší obavy mají všichni plátci s problematikou správných účtů.

Připomínáme, že máme hradit faktury (daňové doklady) za přijatá zdanitelná plnění jen a jen na zveřejněné účty.

Registr DPH

Rozhodující jsou proto informace zpřístupněné v Registru plátců DPH.

Sdělení GFŘ

K dispozici je aktuální Informace GFŘ Č.j.: 41 540/13/7001 21002 012287. Citujeme hlavní část.


„…Po vydání výše citované informace byl započat legislativní proces, který by měl vést ke změně ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. Ručení by se podle návrhu novely uplatnilo až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti. Do konce období, na které se vztahuje výše citovaná informace, nebude s ohledem na aktuální stav legislativního procesu najisto postaveno, zda dojde ke změně zmíněného ustanovení, popřípadě v jakém znění a s jakou účinností.

S ohledem na výše uvedené nebude správce daně vyzývat podle § 171 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze zákona podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH do 31. prosince 2013….“


V textu zmíněná Informace je původní z března letošního roku.

Nové datum

Došlo tedy k posunu realizace zákona o další tři kalendářní měsíce…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.