Daň z nemovitých věcí v lednu 2021

Vytvořil | 28 ledna, 2021

Na dotazy týkající se dílčího daňového přiznání jsme odpověděli již v úterý.

Co platí pro DzN?

Základní přehled obsahuje Informace Finanční správy, z níž volně citujeme několik bodů.

Termín ANO i NE…

  • “Pondělí 1. února 2021 je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021. V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) nemůžete podat daňové přiznání do 1. února, tak jej můžete podat později, aniž by Vám vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení.”

Sankce…?

  • “Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně byla vzhledem k současné pandemii prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.
  • Uvedené rozšiřuje úpravu v zákoně o dani z nemovitých věcí, podle které, má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně.”

Naše RADA

Máte-li jakékoliv nejasnosti k dani z nemovitých věcí, ověřte si, co se vás ve  zmíněné Informace FinS týká. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *