Daň z přidané hodnoty jako daňový náklad?

By | 16 října, 2012

Může být neuplatněné DPH daňovým nákladem?

ZDP a DPH

V připravované knize Daň z příjmů a účetnictví rozebíráme konkrétní případy, kdy „daň“ (ne)může být daňovým nákladem.

🙂

Nejedná se jen o daň z přidané hodnoty, ale také silniční daň, daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí.

ZDP

Zákon o daních z příjmů v několika málo případech „komunikuje“ se zákonem o dani z přidané hodnoty.


Například je v zákoně o DPH uvedeno, že nemáme nárok na odpočet DPH, jde-li o přijatá zdanitelná plnění sloužící pro reprezentaci (definované v zákoně o daních z příjmů).


Přednášky

Další příklady budou diskutovány na přednáškách organizovaných ve druhé polovině listopadu.

Při posuzování takových položek postupujte důsledně podle textu zákona, Pokyn Generálního finančního ředitelství D-6 není zcela přesný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.