Daň z přidané hodnoty je daňovým nákladem!

By | 17 října, 2012

Doplňujeme informace k předchozímu článku.

Daňové náklady

Co je či není daňovým nákladem lze v zásadě odvodit z ustanovení Zákona o daních z příjmů („ZDP“). Zjednodušeně můžeme konstatovat, že položky uvedené:

  • v § 24 jsou daňové,
  • v § 25 jsou nedaňové.

Toto tvrzení je pravdivé jen zčásti. U některých titulů je situace komplikovanější.

🙂

Vraťme se však k dani z přidané hodnoty. Navazujeme na článek:

Podle ustanovení § 24/2/ch ZDP patří mezi „ostatní“ daně a je tedy daňovým nákladem, aniž je zaplacena.


Účetní jednotka si nemohla uplatnit plný nárok na odpočet DPH u přijatého zdanitelného plnění – poskytnutí služeb. Neuplatněná DPH je daňově účinná.


Některé jiné daně, třeba daň z nemovitostí nebo daň z převodu nemovitostí jsou též daňovým nákladem. Musí však být uhrazeny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.