Daně a Časové rozlišení

By | 22 června, 2016

Upravuje se základ daně?

Účetnictví a daně

Při řešení tohoto vztahu se vychází jednoznačně z § 23/1 Zákona o daních z příjmů („ZDP“)

🙂

Proto se žádné úpravy účetnictví neprovádí, je-li:

  • účtováno v souladu s účetními principy – viz včerejší článek, a
  • není-li přímo v ZDP uvedeno něco jiného.

To znamená například, že položky týkající se finančního leasingu se vždy časové rozlišují.


Jiné nevýznamné a opakující se nikoliv.

Směrnice

Pro pravidla, které položky nepodléhají režimu časového rozlišení, je vhodné/nutné zpracovat vnitropodnikovou směrnici.

Nesmí však dojít k záměně s dohadnými položkami!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.