Daňová ztráta při kontrole

By | 25 srpna, 2014

Lze ji využít!

Odčitatelná položka

Pokud vykážeme daňovou ztrátu, máme v zásadě následujících pět zdaňovacích období, abychom ji využili.

🙃

Teorie je jasná, ale v praxi se nesčíslněkrát objevily případy, kdy v rámci daňové kontroly správa daní odmítla „započítat“ dříve správně vykázanou a uznanou daňovou ztrátu.

Samozřejmě to bylo naprosto nelogické a odporovalo to smyslu daňového řízení.

Rozsudek NSS

K dispozici je naštěstí již rozsudek NSS čj. 9 Afs 41/2013-33 ze dne 27. 2. 2014 podle kterého může daňový subjekt uplatnit daňovou ztrátu také v doměřovacím řízení:

  • tj. v rámci postupu k odstranění pochybností, a
  • při daňové kontrole.

Sdělení GFŘ

Správa daní již reagovala a můžeme citovat Generální finanční ředitelství:

  • „V již probíhajících a nove zahajovaných dílcích daňových řízeních na daních z příjmu je nutné připustit uplatnění odečtu daňové ztráty daňovým subjektem dle § 34 zákona c. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů či změny jeho výše v řízení vyměřovacím, v řízení doměřovacím, a to i v rámci postupu k odstranění pochybností či daňové kontroly, jakož i v řízení o rádném opravném prostředku proti rozhodnutí vydanému ve vyměřovacím či doměřovacím řízení. Podrobná metodika k výše uvedenému bude zpracována ve spolupráci s Ministerstvem financí.”

🙂

Předpokládejme, že konstruktivně se budou řešit všechny související kauzy, u nichž tedy došlo k neoprávněnému sankcionování daňových subjektů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.