Daňové doklady – faktury

By | 26 listopadu, 2013

Na přednáškách se často diskutuje o náležitostech daňových dokladů.

Faktura

Opakují se stále dotazy, jestli je faktura daňovým dokladem („DD“).

ANO i NE…

Správná odpověď záleží na každém jednotlivém účetním dokladu:

  • Ano, pokud faktura má náležitosti daňového dokladu (viz § 26 a násl. zákona o DPH).
  • Ne, nemá-li správné náležitosti, nedají se identifikovat základní údaje atd.

V praxi má 99,99 % faktur náležitosti daňových dokladů a není s tím tedy žádný problém.

🙃

Objeví-li se nepřesnosti, řešením je jedině komunikace s dodavatelem, aby daňový doklad opravil.


Můžeme většinou uznat doklady s drobnými chybami, ale nesmíme korigovat základní údaje týkající se základu daně, sazby daně a výše daně.


Odpočet DPH

V zásadě není nárok odpočet DPH zablokován nepřesnostmi na daňovém dokladu (třeba přesmyčka v DIČ), ale nezapomeňme, že u klasických tuzemských přijatých zdanitelných plnění je podmínkou zařazení do konkrétního zdaňovacího období “fyzická existence“ DD.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.